Läsvärt om förändrad förändringsledning

Recension I en föränderlig värld måste även organisationer förändras. Recensenten Bengt Klefsjö har läst en tankeväckande bok – ”Involverande förändringsledning – när förändring förändras” – om hur man framgångsrikt leder en organisation genom olika typer av förändringar.

Läsvärt om förändrad förändringsledning
Foto: Adobe Stock

Teknikutveckling med digitalisering och automatisering tillsammans med ett omvärldstryck via globalisering ställer allt större krav på utmanande och komplexa organisatoriska förändringar. Eftersom kraven på förändringarna ändras måste också sätten att driva förändringar förändras.

En tankeväckande och inspirerande bok,  skriver Bengt Klefsjö.
En tankeväckande och inspirerande bok, skriver Bengt Klefsjö.

I boken diskuteras olika typer av förändringskrav beroende på dess hastighet och omfattning, samt om förändringen är planerad eller framväxande. Mest fokus ägnas åt ”total omprövning”, som förväntas bli en allt vanligare förändringstyp som ofta omfattar hela organisationen. Utöver att chefer och medarbetare erbjuds en resa till något nytt vet man inte alltid från början med säkerhet vad ”det nya” består av. Förändringen kan därför komma att kräva att organisationen omprövar stora delar av sin verksamhet och kultur i grunden.

Involvera medarbetarna

Med bas i forskning och egna erfarenheter diskuteras olika sätt att framgångsrikt leda olika typer av förändringar. Boken tar upp instruerande och säljande förändringsledarskap, men en stor del av boken handlar om ”involverande förändringsledarskap”, där chefens roll mer handlar om att underlätta och katalysera förändringar än att styra och följa upp dem. Om man vill få människor engagerade och motiverade behöver de få en chans att skapa mening i det som ska hända. Då krävs ett ledarskap som ger medarbetare och intressenter möjlighet att tidigt medverka i analyser och målbeskrivningar.

Det kan handla om att samla stora grupper av människor för samtal om analys, strategi och genomförande. Att ”organisera prat” blir då en viktig ledarförmåga. Man måste veta var viktig kunskap finns att hämta och kunna organisera samtal med många inblandade. Etablerade former som tas upp är ”world café”, ”open space” och ”future search”. Rätt planerat, organiserat och genomfört kan den kraft som skapas när många människor i samma rum blir engagerade försätta berg.

Konsekvent struktur och terminologi

Bengt Klefsjö, Professor emeritus i kvalitetsteknik och hedersdoktor vid Mittuniversitetet.
Bengt Klefsjö, professor emeritus i kvalitetsteknik och hedersdoktor vid Mittuniversitetet.

Förändringsledaren behöver också kunna zooma ut, läsa av, ta in och skapa mening av vad som sker i ett större sammanhang. Sedan behöver man zooma in och se konsekvenser, dra slutsatser och göra aktiva vägval baserat på insamlad information. Eftersom förändringsresan ibland påbörjas utan att man har en tydlig slutdestination är förmågan att leda människor under perioder av osäkerhet viktig för förändringsledaren. Det är alltså inte bara ”förändring som förändras” utan även förändringsledarens roll och egenskaper behöver omprövas.

I ”involverande förändringsledarskap” krävs ett agilt ledarskap, där arbetet är en lärandeprocess där man steg för steg mejslar sig fram mot slutmålet. Det handlar om ett iterativt arbetssätt där insikter och lärdomar från en fas ger inspel till vad man prövar i nästa fas.

FAKTA

Involverande förändringsledning – när förändring förändras

Titel: Involverande förändringsledning – när förändring förändras

Författare: Harry Wallenholm & Otto Granberg (2021)

Förlag: Studentlitteratur, Lund

ISBN: 978-91-44-10429-4

Till bokens styrkor hör en tydlig och konsekvent struktur och terminologi, där olika forskningsresultat leder till författarnas förslag av begrepp och arbetssätt. Korta sammanfattningar gör att man som läsare hela tiden behåller den röda tråden. Boken väcker många tankar och ger säkert inspiration till alla som är intresserade av utveckling och förändring av moderna organisationer. Den rekommenderas starkt.

Plus och minus med boken:

+Bygger på en väl balanserad mix av forskningsresultat och egna erfarenheter som stärker trovärdigheten.

+Vikten av att involvera medarbetare och intressenter och hur detta kan göras för att lyckas med förändringen framhålls på olika sätt.

+En intressant diskussion om begreppsparen ”chef och ledare” samt ”chefskap och ledarskap” avslutar boken.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.