Låt möten vara möten

I boken Snack eller verkstad? Verktygslåda för kreativa och lärande möten driver författarna Mari Almgren och Kari Österling tesen om att möten är verksamhetens största outnyttjade potential för utveckling och lönsamhet.

De hänvisar till en undersökning som visar att i vissa av dagens organisationer sitter cheferna i möten i genomsnitt 13 timmar i veckan. Det blir ungefär 520 timmar per år eller cirka två månaders arbetstid. Per mötesdeltagare. Samtidigt har många chefer endast tillgång till cirka 25 procent av sina medarbetares fulla kapacitet.

Författarna menar att om mötena i högre utsträckning kan utvecklas till det som de är menade för – arenor för att effektivt skapa nya idéer, tänka tillsammans och för att få tillgång till medarbetarnas hela kapacitet skulle lönsamheten kunna ökas. Mari Almgren och Kari Österling är ekonomer och pedagoger och jobbar med kommunikation och lärande för verksamhets- och affärsutveckling. Boken ges ut på förlaget Thomson Fakta.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste