”Låt proffsen vara proffs”

Kvalitetsmässan – Proffsen måste få vara proffs. Vi behöver lämna New Public Management för en välfärdsstyrning där yrkesetiken styr personalens agerande.
Det sa statsminister Stefan Löfven i sitt inledningstal på Kvalitetsmässan.

Stefan Löfven konstaterar att den offentliga sektorn står inför stora utmaningar. Inom tio år kommer det att behöva rekryteras 500 000 personer till den offentliga sektorn. Samtidigt ser vi stora flyktingströmmar till Sverige. Här finns lösningen, enligt Stefan Löfven.

– Genom snabbspår, bättre validering och bättre utbildning i svenska kan människor tidigare börja arbeta. Och så ger vi människor som har flytt för sina liv en möjlighet att börja ett nytt liv här.

Samtidigt poängterar han att det är nödvändigt att komma bort från den deltaljstyrning som kommit att prägla den offentliga sektorn.

– Detaljstyrning tar fokus från det som verkligen höjer kvaliteten i välfärden. Minutscheman har ersatt lyhördhet.

Han vill istället se en styrning av den offentliga sektorn som bygger på att proffsen får vara proffs, att ta vara på den kompetens som finns hos alla anställda. Att visa tillit till medarbetarna kommer att förbättra kvaliteten, arbetsmiljön och göra välfärdsjobben mer attraktiva.

– Vi har en del utmaningar framför oss, men det vi gör nu i Sverige är kanske en av de största humanitära insatserna på länge. Vi gör det av av medmänsklighet, empati men också för att stärka vårt land, vår konkurrenskraft och för att skapa nya jobb.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.