Lätt att glömma människan vid riskhantering

Arbetsmiljö Det är inte bara tekniken som avgör om arbetsmiljön är säker. Vid arbete med riskhantering måste mänskliga och tekniska faktorer samspela.

Lätt att glömma människan vid riskhantering

En viktig del i arbetsmiljöarbete är att undersöka och åtgärda risker. Prevent publicerar nu den nya boken, Hantera risker, som har fokus på samspelet mellan mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer.

– Vid skyddsronden konstaterar vi kanske att säkerhetsutrustningen finns på plats, men det är inte lika givet att den används. Det räcker inte bara med en teknisk lösning utan arbetsplatsens attityder till säkerhetsfrågorna är minst lika viktigt. Kanske saknas tydliga instruktioner för användning av utrustningen, till exempel, säger Gunnar Lagerström, projektledare på Prevent.

Hantera risker är en del av en större satsning på systematiskt arbetsmiljöarbete under kommande år. Boken riktar sig främst till chefer och skyddsombud.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.