Lättare att räkna på miljökostnader med ny standard

Nu kommer ytterligare en Iso-standard som hjälper till med att göra miljöpåverkan synlig. Det handlar om Iso 14007, som utvecklar möjligheterna att sätta ekonomiska värden på ingrepp i naturen.

Lättare att räkna på miljökostnader med ny standard

I Iso-världen pågår ett arbete för att synliggöra dolda kostnader för miljöpåverkan från företag och organisationer. I våras kom Iso 14008 – ”Monetär värdering av miljöpåverkan och relaterade miljöaspekter”. Nu kompletteras den med Iso 14007 – ”Miljöledning – Vägledning för bestämning av miljörelaterade kostnader och vinster”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Potentiell bästsäljare

– Båda har potential att bli bästsäljare, på samma sätt som till exempel modellen för livscykelanalys, LCA, har slagit igenom. De nya standarderna kan öka tempot i den hållbara utvecklingen, genom att de kopplar på ekonomiska faktorer och skapar en mer entydig bild av hur man ska bedöma exempelvis konsekvenserna i valsituationer, säger Jimmy Yoler, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

Läs även: Ny standard översätter miljöpåverkan till pengar

Såväl den nyutkomna Iso 14007 som Iso 14008 ingår i Iso 14001-familjen och har samma språkbruk; de handlar om miljöaspekter respektive miljöpåverkan. De har dock olika inriktning på så sätt att den förstnämnda är vägledande, medan den andra innehåller krav.

Nytt steg för att använda värden

– Iso 14008 underlättar när det gäller att sätta ekonomiska värden, men där ges ingen vägledning för hur de ekonomiska värdena ska användas. Det kommer i stället nu med Iso 14007. Värdena behöver inte vara framtagna av organisationen själv, utan kan utgöras av befintliga data, från till exempel prisekonomiska databaser eller studier av olika slag, säger Jimmy Yoler.

Läs även: Energikunder kopplar hållbarhet till kvalitet

Även om naturen i sig inte fullt ut kan värderas ger standarderna stöd för förståelse av miljörelaterade kostnader och vinster – åtgärder kan ju även ge en positiv effekt. De ger alltså information om vilka miljöåtgärder och strategier som är ekonomiskt sunda, till exempel inför en investering eller produktframtagning.

Styr bättre mot hållbarhet

– Med Iso 14007 får man hjälp med att lägga upp riktlinjer för analysen, vilka data som kan användas och hur underlaget kan kommuniceras i den egna organisationen inför finansiella beslut, säger Bengt Steen, professor emeritus vid Chalmers tekniska högskola och expert vid framtagandet av standarden.

Standarden kan också vägleda myndigheter eller lagstiftare, till exempel kring skatter eller revidering av EU-direktiv på miljöområdet.

– Det är angeläget att korrigera ohållbara subventioner eller föråldrad lagstiftning som inte driver mot hållbarhet. Det är också viktigt att korrigera orimligt låga marknadspriser som inte speglar produkters miljöpåverkan. Exempel på det är produktion av kött, pris på flygbiljetter, ohållbart fiske eller storskalig odling av soja i tropikerna. Här kan standarden bidra till att främja en mer hållbar förvaltning av naturresurser och ekosystem, säger Jimmy Yoler.

Kraven på transparens är höga vid beräkningarna.

– Det här är komplicerade beräkningar, och det är viktigt att tydliggöra hur man har kommit fram till resultatet.

Läs även: 8 av 10 unga vill att företag tar ansvar för hållbarhet

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.