”Lean är ett onödigt begrepp”

Lean Lean handlar om ett systematiskt förbättringsarbete som bygger på att synliggöra arbetssystemet, uppföljningssystemet och förbättringssystemet, förklarar Peter Kammensjö.

”Lean är ett onödigt begrepp”

 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Peter Kammensjö är en av initiativtagarna till det så kallade Bättrekonceptet, som bland annat omfattar de tre Lean-kurserna Bättre Produktion, Bättre Lean för service och tjänster samt Bättre ledarskap. Under de 15 åren som kurserna pågått har uppskattningsvis ett par tusen personer genomgått dem för att lära sig grundprinciperna för den kvalitetsmodell som har sitt ursprung Toyota Production System (TPS).

Varför drog ni igång kurserna?

– Det började med att några chefer från två lärcentra i västverige kom upp till mitt kontor och berättade att de undersökt utbildningsbehovet i de största företagen i sin närmiljö. Det som många vdar och produktionschefer efterlyste var mer kunskap om produktionsutveckling. Efter ett att vi gjort en uppföljande behovsanalys i ett 20-tal av företagen såg vi att svaren till stor del gick att finna i Lean.

– 2003 drog vi igång Bättre Produktion och har sedan kompletterat med Bättre Lean för service och tjänster som vänder sig till tjänsteproducerande företag och organisationer. 2017 kompletterade vi med fortsättningskursen Bättre ledarskap, där hela ledningsgrupper utvecklar sina organisationer. Alla tre har sin utgångspunkt från principerna i Lean.

Hur är upplägget?

– Kurserna bygger på en blandning av distansundervisning och fysiska möten. De 30-talet deltagare som nu deltar i Bättre Lean för service och tjänster kommer från Östhammar, Ronneby, Värnamo, Vetlanda och Göteborg, varav många arbetar inom offentlig sektor. Deltagarna samlas på sina respektive hemorter och jag besöker en av orterna vid varje kurstillfälle och använder videostreaming och annan utrustning för att komma i kontakt med de andra.

– Tonvikten i kurserna ligger på praktik snarare än på teori. Examinationen utförs genom att deltagarna får göra reella analyser och utarbeta förbättringsförslag för sin egen verksamhet. Det är först när man börjar jobba med Lean praktiskt som man kommer till insikt om principerna.

Var ligger styrkan med Lean?

– Jag brukar säga till deltagarna att ordet Lean är fullständigt onödigt att använda. Vad det handlar om är ett systematiskt förbättringsarbete. Sedan går det inte sticka under stol med att det är en kvalitetsmodell som hämtat inspiration från Toyota Production System eller Thinking People System som man numera kallar det.

– Grunden utgörs av de tre komponenter som finns i alla organisationer. Ett arbetssystem, som beskriver hur arbetet ska utföras, kopplas ihop med ett uppföljningssystem, för att mäta utfallet, och ett förbättringssystem, som är till för att förändra arbetssättet om målen inte uppnås. Styrkan med Lean ligger i att göra de tre komponenterna tydliga, transparenta och mer systematiska genom olika former av visualiseringar.

Är Lean tillämpligt i alla organisationer?

– Absolut. Såvitt jag vet finns ingen organisation i världen som inte har ett arbetssystem och som inte har behov av ett uppföljningssystem och ett förbättringssystem.

Hur lång tid tar det att lära sig Lean?

– Om man tittar på Toyota så befinner de sig fortfarande efter 50 år i en brant inlärningskurva. Det är alltså en ständigt pågående process. Man kan heller inte lära sig det teoretiskt, utan enbart genom praktiskt arbete. Syftet med våra kurser är att mata in bränsle i den processen för att deltagarna sedan ska kunna arbeta vidare på egen hand.

Läs även: Använd resurserna smartare

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste