Lean – effektivt verktyg i kampen mot covid-19

Jeffrey Liker: Lean har visat sig vara effektivt verktyg i kampen mot covid-19. Många företag som snabbt ställt om sin produktion till bland annat medicintekniska produkter har – medvetet eller omedvetet - använt grundprinciperna i kvalitetsmodellen som stöd, konstaterar Jeffrey Liker, professor på University of Michigan i USA och en av de tongivande gestalterna inom amerikansk kvalitetsforskning.

Lean – effektivt verktyg i kampen mot covid-19
Jeffrey Liker, professor University of Michigan.

Jeffrey Liker, professor inom Industrial and Operations Engineering tillika partner i The Toyota Way Academy, har under de senaste 20 åren från insidan kunnat studera Toyotas framgångsrika arbete med resurssnål produktion och administration, den filosofi som brukar gå under benämningen Toyota Production System (TPS) eller Lean.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Sina iakttagelser har han sammanfattat i ett flertal böcker, bland annat storsäljaren ”The Toyota Way: 14 Management Principles from the World´s Greatest Manufacturer” (”The Toyota Way – Lean för världsklass” som den svenska titeln lyder).

I en artikel i amerikanska The Lean Post ger han nu flera exempel på hur den japanska kvalitetsmodellen praktiserats av företag som gått i frontlinjen i kampen mot covid-19 – i de flesta fall utan att de ens varit medvetna om att det handlar om Lean.

Fabriker gick samman

För att illustrera kraften i Lean inleder Jeffrey Liker med att berätta om den brand som ödelade en av Toyotas fabriker den 1 februari 1997.

Fabriken svarade för 99 procent av koncernens globala produktion av en specifik komponent till bromssystemet – den så kallade P-ventilen. 32 500 komponenter tillverkades per dag med en lagerkapacitet motsvarande endast två dagars förbrukning. Efter två dagar riskerade alltså komponenterna vara slut och katastrofen ett faktum.

Men det som sedan hände visar styrkan i Toyotas kvalitetsarbete. 63 andra fabriker gick samman och med hjälp av teknisk dokumentation och olika provisoriska lösningar övertog de snabbt ansvaret för tillverkningen, utan att det behövde uppstå några som helst störningar i leveranskedjan.

Två grundpelare

Enligt Jeffrey Liker bygger The Toyota Way, som är fundamentet för TPS och Lean, på två grundpelare – ständiga förbättringar och respekt för människor. Ständiga förbättringar handlar om förmågan att klargöra och möta även till synes omöjliga utmaningar, att gå till roten med problemet (genchi genbutsu) samt att börja experimentera, snabbt och vetenskapligt (kaizen). Detta i kombination med teamwork, där medarbetare med olika färdigheter och expertkunskaper går samman för att möta utmaningarna ger en oöverträffad styrka i kvalitetsarbetet.

Stor omställning

Oavsett om man kallar det Lean eller inte har dessa fundamentala grundprinciper spelat en avgörande roll den senaste tiden i kampen mot covid-19 och den stora omställning som skett inom delar av näringslivet, konstaterar Jeffrey Liker.

Laboratorier har i rekordfart utvecklat tester och nya behandlingsformer. Företag inom till exempel fordonsindustrin har börjat samarbete med medicintekniska företag för att tillhandahålla komponenter till bland annat respiratorer. Människor i frontlinjen har gått samman för att tillhandahålla mat, bostäder, sjukvård och andra livsviktiga tjänster.

Covid-19-tester

Ett exempel som Jeffrey Liker lyfter fram är testlaboratoriet på Henry Ford Health System, som praktiserar Lean-filosofin sedan 15 år tillbaka. Den 16 mars lanserade de sina egenutvecklade covid-19-tester och bara tre veckor senare hade man uppnått en kapacitet på mer än 700 tester per dag med hjälp av fem olika testmetoder på tio olika instrumentplattformar och med färdiga provsvar inom ett dygn.

Jeffrey Liker ger flera exempel på hur företag med hjälp av Lean möter de utmaningar som mänskligheten ställs inför genom coronakrisen. I många fall har företagen ingen tidigare erfarenhet av Lean, men använder ändå de grundläggande principerna i kvalitetsmodellen i kampen mot covid-19.

”Min förhoppning är att krisen ska utmynna i att ännu fler upptäcker kraften i vetenskapligt tänkande, kraften i samarbete och kraften i diversifiering. Kanske kan dessa erfarenheter bidra till räddningen av vår planet”, avslutar Jeffrey Liker.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.