Lean eller agilt? Mer likt än olikt

Lean eller agilt? Det måste faktiskt inte finnas något motsatsförhållande. Tvärtom finns flera beröringspunkter mellan de båda filosofierna, konstaterar Pia Anhede i Lean Forum.

Lean eller agilt? Mer likt än olikt
Agilt och lean har mycket gemensamt, konstaterar Pia Anhede på Lean Forum. FOTO: ADOBE STOCK

Pia Anhede har lång erfarenhet av att som konsult arbeta med leantransformationer i företag och organisationer. Sedan sex år tillbaka sitter hon även i styrelsen för Lean Forum och var även föreningens ordförande under flera år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Enligt Pia Anhede finns det krafter som vill dra isär och peka på skillnaderna mellan lean och agilt. Men hon hävdar att det finns betydligt fler likheter än olikheter.

– Många konsulter vill gärna skilja på de båda filosofierna, kanske mest för att kunna sälja in dem som separata koncept, förklarar hon.

Samma nyckelord

Två nyckelord inom den agila världen är flexibilitet och kundorientering. Det utgör även grundstenarna i lean, konstaterar Pia Anhede.

– Att förstå kundernas behov och leverera värde till kund är grundläggande inom lean.

Det samma gäller flexibiliteten. Pia Anhede har vid flera tillfällen deltagit i utbildningar och träningar i Japan, där hon kommit i kontakt med The Toyota Way, fundamentet för Toyota Production System (TPS) och lean.

– Den höga flexibiliteten yttrade sig bland annat i Toyotas förmåga att kunna hantera inte bara en, utan flera olika modellvarianter på samma produktionslinje. Det är inte lika vanligt i västvärldens fabriker, säger hon.

Olika tyngdpunkt

Däremot har de båda filosofierna lite olika tyngdpunkt, menar Pia Anhede.

– Lean har ett starkare fokus på att skapa en struktur för ständiga förbättringar, medan det agila arbetssättet ger ett starkare stöd för inkrementella innovationer genom att fånga upp förändrade kundkrav och omsätta dem i produktutvecklingen, säger hon.

Skulle det optimala vara att kombinera de båda filosofierna?

– Problemet är att det inte finns någon entydig definition av vare sig lean eller agilt. Det är i många fall fritt fram för tolkningar. Därför kan det vara lite vanskligt att peka på värdet av att kombinera. Vad är det i så fall som ska slås samman? frågar Pia Anhede retoriskt.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.