Lean och kommunikation förstärker varandra

Lean Att lyckas med lean handlar till stor del om att skapa engagemang hos medarbetarna. Detta kräver i sin tur kommunikation. Nu finns en modell för Lean kommunikation, som också innehåller en checklista.

Lean och kommunikation förstärker varandra
Sabina Lindell och Marlene Eldsand.

Marlene Eldsand, kommunikatör på Hudiksvalls kommun, och Sabina Lindell, kvalitetscontroller i Lunds kommun, har tillsammans byggt en kommunikationsmodell som på ett konkret sätt kan hjälpa organisationer att arbeta effektivt med värdeskapande intern kommunikation. Fokus ligger på offentlig sektor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Många verksamheter jobbar med lean, främst med fokus effektivisering och eliminering av slöseri. Ofta missar de att skapa engagemang hos medarbetarna, vilket sker genom att prioritera och planera kommunikationen. Därför vill vi tydliggöra hur ledare kan arbeta med kommunikation för att få en hälsosam arbetsplats med engagerade medarbetare och kvalitet på leveransen till kunderna, säger Marlene Eldsand.

Läs även: Lagens änglar jobbar Lean

Gifter ihop två världar

Utgångspunkten är begreppet kommunikativt ledarskap, som handlar om att styra organisationen på ett sådant sätt att den genomsyras av god kommunikation.

– Vi har gift ihop kommunikativt ledarskap med Leans filosofi och verktyg, samt utgått från det klassiska förbättringshjulet PDCA – Plan, Do, Check Act – och utvecklat detta till en modell för Lean kommunikation. Tidigare forskning kring lean innehåller inte så mycket om hur ledare praktiskt och teoretiskt ska arbeta med intern kommunikation, trots att de tillbringar 80-90 procent av sin tid åt detta, säger Sabina Lindell.

I modellen återfinns leanbegrepp som hoshin kanri – måldelning – och nemawashi, en aktivitet för att bygga upp stöd för ett projekt eller beslut genom att i förväg kommunicera, främst för att få konsensus.

– Vi tänker att ledare kan använda sig av vår modell, med tillhörande checklista, för att på ett strategiskt och framgångsrikt sätt arbeta med det kommunikativa ledarskapet, och på det viset skapa värde för organisationen och kvalitetssäkra arbetet. Tanken är att ledare ska kunna använda den oavsett om man jobbar leanbaserat eller inte, säger Marlene Eldsand.

Checklistan tar upp punkter som att involvera alla anställda i beslut samt se till att det finns tid för lärande och reflektion för alla anställda.

Läs även: Lean-pionjären Leif Östling: Det finns ingen quick-fix

Vikten av att vara begriplig lyfts upp

Marlene Eldsand och Sabina Lindells studie om Lean kommunikation och kommunikativt ledarskap togs fram som examensarbete vid magisterutbildningen i Kvalitets- och Ledarskapsutveckling, inom området Kvalitetsteknik på Mittuniversitetet.

Syftet var att undersöka hur leanbaserade verksamheter inom offentlig sektor arbetar med intern kommunikation och att identifiera framgångsfaktorer för hur de strategiskt och praktiskt arbetar med denna för att skapa värde i verksamheten.

De chefer från olika kommuner som intervjuades lyfte framgångsfaktorer såsom tydlighet och att kommunicera begripligt, att ha helhetssyn och fokus på syfte och mål samt att strukturera, planera, prioritera och sortera. Andra faktorer var att skapa delaktighet, arbeta med coaching och feedback, vara inlyssnande samt att ha effektfokus och minska slöseri.

– Det var få av respondenterna som kände till eller arbetade utifrån kommunikativt ledarskap och hade fungerande strategier för att göra ledarna mer kommunikativa. Det kan anses vara en grund för att åstadkomma en mer värdeskapande kommunikation, säger Sabina Lindell.

I slutet av 2019 belönades studien med Lean Forums stipendium Årets Exjobb.

Läs även: Lean och simulering

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.