Lean och Sex Sigma kan slås ihop

De två förbättringsverktygen Lean och Sex Sigma börjar så smått att integreras.
– Jag skulle gissa att vi inte har två utan ett koncept om några år, siar Lars Sörqvist vd för Sandholm Associates.

Att snegla på de båda modellerna när man ska bygga sitt eget förbättringsprogram behöver inte vara en dum idé.

Likheter är bland annat att de båda koncepten fokuserar på ständiga förbättringar, ledarskap, att man har ett starkt kundfokus samt jobbar med att eliminera förluster och fel. Dessutom är processerna viktiga och man är ständigt ute efter kompetensutveckling och lärande. Samtidigt finns det mycket som de här två modellerna kan lära av varandra.

Sex Sigma är exempelvis mer inriktat på att hitta och genomföra förbättringar och har även flera konkreta verktyg och mätmetoder i sin portfölj. Lean å sin sida är mycket mer av en filosofi och betyder ofta ett paradigmskifte i hur hela organisationen bör drivas, i stor utsträckning baserat på flödesförbättringar.

Flera skillnader

Andra skillnader är att Sex Sigma driver förbättringar i projektform, medan Lean primärt driver förbättringar direkt i linjen. Sex Sigma satsar på större projekt och Lean på lite mindre aktiviteter. Sex Sigma har ekonomin i fokus, och Lean betonar vikten av att göra rätt hela tiden, i alla led. I Sex Sigma är det viktigt att ha tydliga roller i förbättringsarbetet medan Lean fokuserar på alla medarbetares engagemang.

Kontentan är att det finns mycket bra i båda modellerna och vissa saker som den ena metoden har, men inte den andra. Tillsammans innehåller de båda koncepten merparten av den kunskap som finns idag kring förbättringsmetodik. Exempelvis skulle Sex Sigmas statistiska analysmetodik vara användbar i Lean. Sex Sigma skulle å sin sida kunna dra nytta av att upprätta produktionssystem och titta på flödesoptimering utifrån Leans principer.

– Idag kan vi se att en integrering är på gång av de här två koncepten. De har definitivt behov av varandras metodik och kunskap, konstaterar Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.