Lean på både bredden och djupet

Avvikelsehantering Större djup, tydligare struktur och fler exempel. Det är några av nyheterna i den tredje omarbetade upplagan av Lean – gör avvikelser till framgång.

Lean på både bredden och djupet

Lean – Gör avvikelser till framgång ger en fördjupad förståelse för Lean utifrån ett västerländskt perspektiv, både vad gäller Leanprincipernas innebörd och hur man skapar en Leankultur i en organisation. Fokus ligger på att skapa förståelse för tänkesätten inom Lean samt vad som krävs av ledare och medarbetare för att det ska leda till önskade resultat. Allt handlar om att i olika sammanhang skapa förutsättningar att upptäcka och eliminera slöseri.

Tanken med den nya upplagan är att krydda den med ny kunskap och ett nytt upplägg som gör den enklare att ta till sig, oavsett vilken typ av verksamhet man jobbar i. Dessutom har innehållet kring mål, mätetal och ekonomistyrning utökats.

Boken är utgiven av Part Media och ingår i en triologi om Lean där de övriga böckerna fokuserar på medarbetarna respektive ledarskapet.

Några av nyheterna i den nya upplagan är:

  • Ökat fokus på begreppet flödeseffektivitet och relationen till resurseffektivitet.
  • Tydligare och mer pedagogisk beskrivning av hur effektiva flöden kan skapas.
  • Utökat innehåll när det gäller mål och mätetal samt ekonomistyrning inklusive Lean Accounting.
  • Nya exempel och illustrationer från flera olika typer av verksamheter.
  • Mindre tillverkningsorienterad.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Kvalitetsmagasinet sparar mina uppgifter
Läs mer om vår integritetspolicy här
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.