Lean production eliminerar det onödiga

Kvalitetssystem Maximera värde och minimera slöseri. Det är filosofin bakom Lean Production. Genom att ta bort alla delar i processerna som inte skapar ett mervärde kan företag tjäna miljoner, enligt modellen.

Den värdeskapande tiden i en orderprocess är ofta inte särskilt stor, ibland bara någon promille av en varas tillverkningstid. Stora varulager, väntan, transporter och outnyttjad kreativitet är några anledningar till att mycket tid går till spillo. Men detta är slöseri med resurser menar de som förespråkar Lean Production. Enligt dem kan man spara miljontals kronor genom att ta bort steg i (en tillverknings) SINA processER som i sig inte är värdeskapande för varan. Grundbudskapet i Lean Production är att man ska undvika slöseri och använda sina resurser på ett effektivt sätt för att skapa värde för kunden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Härstammar från Toyota

Filosofin, som bland annat anses vara nyckeln till framgångar för japanska företag, med Toyota i spetsen, innebär att man hela tiden ska sträva efter att leverera den efterfrågade kvaliteten, till lägsta möjliga kostnad och vid den efterfrågade tidpunkten. Ett exempel är att anpassa sin produktion efter den rådande efterfrågan och inte tillverka mer än kunden bestämt, för att exempelvis inte behöva lägga resurser på överproduktion eller på att binda kapital i stora lager. Genom att eliminera den del som inte skapar något värde frigör man också resurser för offensiva satsningar. Konceptet bygger på allas delaktighet och trygghet på arbetsplatsen är en förutsättning.

Spridning västerut

Ett av de företag som ofta omnämns i samband med Lean Production är Toyota som utvecklat modellen sedan 1970-talet. Även flera amerikanska företag använder Lean Production, som också börjat komma till Europa. Särskilt i England har japanska ägare till engelsk industri bidragit till att metoden spritt sig. Än så länge är det dock få svenska företag som provat på modellen och flera som gjort det har inte varit nöjda. Anledningen, menar man från Lean Production är att de bara använt vissa delar av konceptet, exempelvis några verktyg eller metoder. Men förstår man inte principerna och filosofin bakom Lean Production är införandet dömt att misslyckas. Lean kan även användas utanför den tillverkande industrin, exempelvis inom byggbranschen, offentlig sektor och servicesektorn.

Principer i Lean Production

Kunden: Den externa kunden är verksamhetens utgångspunkt. Man ska bara fokusera på sådant som tillför kunden ett mervärde, allt annat är slöseri.

Slöseri: Syftet med Lean är att reducera alla onödiga delar i produktionen. Ett sätt att identifiera slöseri i processerna är att göra en värdeanalys som delar upp tid och resurser i en värdeskapande och en icke värdeskapande del. Genom att eliminera den del som inte skapar något värde frigör man resurser för offensiva satsningar. Den totala genomloppstiden för en vara är ett viktigt mått på systemets effektivitet.

Stabilitet: För att kunna förbättra sig behöver man ha ett standardiserat arbetssätt. En processen ska utföras likadant oavsett vem det är som jobbar för tillfället. Genom att arbeta regelbundet blir verksamheten utan överraskningar. På så sätt är det lättare att se och genomföra förbättringar. Man ska också sträva efter att göra organisationen så överskådlig som möjligt. Målet är enkla arbetssätt och system, enkel teknologi och enkel styrning.

Förbrukningsstyrd produktion: Verksamheten ska gå i samma takt som kunden. Man ska undvika att överproducera och istället sträva efter att skapa ett produktionssystem där produktionen styrs direkt av vad kunden har för behov just nu. Målet är att tillverka exakt det som kunden beställer och leverera direkt från tillverkningen, utan att produkten behöver lagras på vägen.

Ledarskap: Som ledare ska man koncentrera sig på det som kommer att hända framåt, inte på det som redan varit. En ledare ska finnas till hands i det dagliga arbetet och ha som mål att skapa en kultur där lärande, öppenhet, ömsesidigt förtroende, lagarbete och kundfokus är centralt.

Produktion: Hjärtat i Lean är tillverkningen, eller om man inte är ett tillverkningsföretag, de processer som ger ett värde till den externa kunden. Allt annat, utveckling, teknik och inköp, betraktas som support.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.