Lean – så mycket mer än bara verktyg

Lean Flertalet studier visar att mer än hälften av alla leansatsningar i Sverige misslyckas.
Vad är då viktigt för att öka chansen till att lyckas?

Lean – så mycket mer än bara verktyg
Foto: Stockadobe

Under många år så har Lean förknippats med olika verktyg för implementering, 5S, SMED, VFA, KAIZEN m.fl.

Ledarskapet är något som kommit upp till ytan för att lyckats, men vad är då ett bra ledarskap i en Lean organisation? Mina reflektioner och erfarenheter under dom drygt 20 år jag hjälpt organisationer med sitt leanarbete är att kopplingen till syftet ofta glöms bort. Varför skall vi förändra, varför skall jag vara delaktig? ”Det är ju bra som det är”

Med ett tydligt syfte så ökar förståelsen markant när organisationen har samsyn om syftet, och det absolut svåraste är att få till samma samsyn.

Syftet måste vara så självklart så alla förstår varför, ökad omsättning är inget bra syfte, utan förklara varför vi behöver öka omsättningen. På tal om omsättning så är det ju bara ett mått på hur hårt vi jobbar, vinsten är ett mått på hur bra vi gör vårt jobb.

Lean handlar ju om hur värderingar, principer och metoder hänger ihop för att skapa det resultat som vi önskar.

Värderingar är hur vi är, principer hur vi tänker och, metoder hur vi gör.

Är resultatet inte i paritet till målet så har vi troligen använt fel metoder och har vi använt fel metoder har vi troligen inte följt våra överenskomna principer, och har vi inte följt våra principer så har vi troligen inte samma värderingar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste