”Lean skapar press och stress”

Den populära kvalitetsmodellen Lean kan försämra arbetsmiljön och leda till stressreaktioner. Det menar P-O Börnfelt som skrivit en kritisk bok om organisationsteorier.

I slutet av våren kom P-O Börnfelt, arbetslivsforskare på Göteborgs universitet, ut med boken Arbetsorganisation i praktiken – en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori. I den tittar han på organisationsmodellernas effekter för både anställda och organisation när det handlar om arbetsmiljö, lärande och utveckling. Lean production är en modell som han anser har negativa effekter på bland annat arbetsmiljön.

– Omfattande arbetslivsforskning har under lång tid tydligt visat de negativa hälsokonsekvenserna av denna form av arbete. Ett monotont löpande band-arbete, med små möjligheter till inflytande, kombinerat med höga krav leder till stressreaktioner som kan leda vidare till sjukdomar. Förslitnings- och belastningsskador blir också vanliga, säger P-O Börnfelt.

Två världar i ett

För att kunna lyckas med Lean som organisationsmodell menar han att det är viktigt att kombinera metoden med en socioteknisk teori för att få det bästa av två världar.

– Aspekter som analys och förbättringsarbete inom Lean kombinerat med längre upplärningstid, varierande arbetsuppgifter och större beslutsutrymme från socioteknisk modell skulle antagligen leda till mindre stress och inte lika kraftig styrning uppifrån.

Någon optimal organisationsmodell tycker P-O Börnfelt inte finns eftersom alla människor är olika och att parametrar som innovationsförmåga, produktivitet och arbetsmiljö alla påverkas av vilken modell man arbetar med.

– Det kommer säkert att växa fram nya modeller och grävas fram gamla som arbetas om. Organisationsmodeller går i cykler där både ekonomi och trend spelar roll. Lean är trendigt för tillfället men när det är låg arbetslöshet och högkonjunktur sätts det ofta mer fokus på arbetsmiljö och personal.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.