Lean slimmar byggbranschen

Open House bygger hus ungefär som man bygger lego. Alla rum görs i princip färdiga i fabriken, sedan skickas de klara modulerna iväg med lastbilar för att monteras på plats. Bakom konceptet ligger Lean Production.

Byggbranschen kan bli bra mycket mer effektiv än vad den är idag och det går att pressa priserna. Det menar det svenska företaget Open House som sedan två och ett halvt år tillbaka tillverkar flerbostadshus på löpande band. Just nu bygger de 1 200 nya lägenheter i stadsdelen Annestad i Malmö och På Östra Torn i Lund ska det bli ytterligare 150 lägenheter.

Nästan allt görs i fabrik, även sådant som traditionellt byggs på plats. Badrummen kaklas, toaletterna monteras, köksinredningen sätts på plats.

– Det går att göra väldigt mycket i fabriken, det är exempelvis lättare att sätta dit en köksutrustning där än sju våningar upp i ett hus, säger Ulf Åberg, vd för Open House.

De färdiga rummen, eller modulerna, fraktas sedan med lastbil till byggplatsen där de monteras i hop.

Mycket planering

Det som är speciellt för Open House är att de lägger ned väldigt mycket krut vid planeringsstadiet. Inom traditionell byggindustri har man ofta viktiga beslut kvar när produktionen satts igång. Ofta rör det detaljfrågor, som man i projekteringsstadiet väljer att lösa senare i processen eller rentav på plats.

–  När vår produktion väl drar igång ska alla de avgörande besluten vara fattade, då har tåget gått, konstaterar Ulf Åberg.

Standard nyckeln

Fabriken i Arlöv var tidigare en Saab-fabrik och Open House har också hämtat mycket inspiration från hur man arbetar i tillverkningsindustrin. Det mesta är standardiserat, som exempelvis måtten när det gäller golv, tak och bottenplattor. Det gör att modulerna går lätt att montera samman till färdiga hus när de väl kommer ut till byggarbetsplatsen. Utifrån standarden går det sedan att variera planlösningar och rum på en mängd olika sätt, ungefär som när man bygger med lego.

– Byggindustrin har mycket att lära från tillverkningsindustrin. De har en stor kunskapsbas kring hur produktionen kan effektiviseras, säger Ulf Åberg.

Lyft för kvaliteten

Open Houses koncept både sänker kostnaderna och är ett lyft för kvaliteten enligt företagets vd. Det är lättare att styra och kontrollera processen under ordnade förhållanden i en fabrik än det är på en byggarbetsplats. Dessutom gör den noggranna planeringen att det blir mindre fel när produktionen satt igång.

Bakom konceptet står Lean Production. Open House har jobbat mycket med att implementera lean-tankarna i produktionen, både på fabrik och byggarbetsplats. De har jobbat med att renodla sina flöden och med att lyfta de värdeskapande processerna. Ulf Åberg tycker att arbetet gett resultat. Han håller inte med Lean-kritikerna som menar att Lean Production gör arbetet monotont och stressigt.

– De som använder Lean för att driva upp tempot tänker fel, Lean ska användas för att lägga upp en balanserad produktion, inget annat, kommenterar Ulf Åberg.

Han är övertygad om att allt fler kommer att börja jobba så här.

– De som vill hålla sig kvar i byggbranschen måste kunna producera så att människor har råd att betala och då måste vi i branschen förbättra våra processer.

På byggplatsen

Nästa steg för Open House är att öka styrningen och kontrollen på byggarbetsplatsen för att kunna styra exempelvis material, arbetstider och arbetsordrar bättre. Tanken är att hantverkarna ska veta i förväg vad som ska göras och hur lång tid det tar för att lättare kunna styra sitt arbete. Visionen är kunna följa produkten i realtid, att hantverkarna ska komma till arbetsplatsen på morgonen och få sin arbetsordrar. När de slutar laddar det sedan in informationen om vad de hunnit med. Informationen kan sedan användas löpande i projektuppföljning, förbättringsarbete och för att kunna planera bättre inför nästa jobb.

– Min vision är att vi så småningom ska kunna styra byggarbetsplatsen på samma sätt som vi styr produktionen i fabriken. Det är inte omöjligt, men ännu är vi inte där, säger Ulf Åberg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.