Lean-våg över Danmark

De senaste 4 till 5 åren har en Lean-våg sköljt över både offentliga och privata tjänsteföretag i Danmark och många fler ligger i startgroparna. En undersökning från Dansk Industri visar att fyra av tio danska företag har börjat, eller har planer på att börja, tillämpa Lean production-konceptet inom administration och service. Den visar också att åtta av tio företag ser stora möjligheter i att göra detta.

Konsultföretaget Valcon, som varit aktiva på detta område i Danmark, ser en liknande potential på den svenska marknaden och öppnar därför en filial i Stockholm.

– Svenska industriföretag som Volvo och Scania håller världsklass när det gäller Lean, men våra analyser visar att Lean inte är utbrett inom den svenska tjänstesektorn. Det råder inga tvivel om att potentialen för förbättringar inom svensk service och administration är enorm, kommenterar Pelle Holmgren, country manager för Valcon Management Consultants i Sverige.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.