Lean viktigt steg mot Industri 4.0

Lean Trots att Industri 4.0 är på snabb frammarsch kommer det att dröja innan robotarna helt tar över inom industrin, bland annat på grund av företagens stora produktvariation. Lean Six Sigma kan då ge stöd för att strömlinjeforma produktionen och bedöma var automatiseringen bäst kommer till sin rätt, menar Christoffer Johansson i ett prisbelönt examensarbete.

Lean viktigt steg mot Industri 4.0

Den industriella revolutionen med uppkopplade maskiner och helautomatiserad produktion är fortfarande i sin linda. Många industriföretag har visserligen Industri 4.0 högt på sin agenda, men har en lång väg att gå innan de nya produktionssystemen är i full drift.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Manuellt arbete kommer att finnas kvar under lång tid framöver. I framförallt företag med produkter med hög komplexitet och stor produktvariation, där det är svårt att definiera en tydlig kravbild, är det inte alltid ekonomiskt hållbart att automatisera, säger Christoffer Johansson.

Prisbelönt arbete

I examensarbetet ”How Lean Six Sigma can improve predictability in an Industry 4.0 perspective – A case study of lead times in manual operations at GKN Aerospace” har han studerat hur manuella operationer kan kopplas till Industri 4.0 och kvalitetsmodellen Lean Six Sigmas förmåga att stödja implementeringen.

Hans arbete belönades nyligen med Svenska Förbundet för Kvalitets pris för bästa uppsats inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av kvalitetslegendaren Olle Jonson.

– Det är naturligtvis glädjande att de ansträngningar man gjort nu får uppskattning på det här sättet, säger han.

Christoffer Johansson, som är uppvuxen och bosatt i Trollhättan, har en högskoleexamen inom maskinteknik från Mittuniversitetet i Östersund kompletterad med en masterexamen inom industriell ekonomi med inriktning på kvalitetshantering vid Linköpings universitet.

Numera arbetar han som produktionsteknisk konsult för Prokon AB, för närvarande med uppdrag åt Nibe AB i Markaryd där insatserna syftar till att effektivisera flöden inom produktion med hjälp av olika typer av tids- och frekvensstudier.

– Det går alltså ut på att studera vad medarbetarna lägger tiden på och vad som är värdeskapande respektive icke värdeskapande tid, förklarar han.

Manuella operationer

Industri 4.0 är ett begrepp som för de flesta är synonymt med helautomatiska processer som bygger på fullt utvecklad AI, artificiell intelligens – sällan med manuella operationer. Men Christoffer Johanssons bedömning är att automatisering kommer att kombineras med manuellt arbete under lång tid framöver.

– Men det som är intressant är att studera hur människan då kan få ett så bra stöd som möjligt att utföra sin uppgift. Med Industri 4.0 ökar mängden mätdata och mätsäkerheten, men underlättar även för operatörerna att utföra sina arbeten genom användningen av till exempel VR-glasögon, säger han.

Som studieobjekt i sitt examensarbete har Christoffer Johansson använt GKN Aerospace AB, före detta Volvo Aero, i Trollhättan som producerar komplexa komponenter till både den kommersiella och militära flygindustrin.

– GKN är ett intressant företag med ett stort inslag av manuella operationer i sin verksamhet, men också flerårig erfarenhet av Lean Six Sigma, förklarar han.

Människan har försprång

Och just i företag med produkter med hög komplexitetsgrad och låg produktionsvolym har människan fortfarande ett försprång, menar Christoffer Johansson.

– Människan har förmåga att hantera problem på ett helt annat sätt än en robot som är programmerad för att enbart utföra en specificerad uppgift. En robot känner inte av eventuella problem på samma sätt som en människa, som är mer flexibel och kan åtgärda problemet direkt, konstaterar han.

Christoffer Johanssons slutsats är Industri 4.0 sällan kan implementeras till hundra procent i en verksamhet. Däremot kan de kvantitativa och kvalitativa verktyg som används inom Lean Six Sigma ge stöd vid implementeringen och vara ett viktigt steg på vägen.

Kvalitetsmodellen kan framförallt vara till hjälp för att minimera produktvariationerna genom att göra djupare statistiska analyser av grundorsakerna och avgöra var någonstans i verksamheten som automatiseringen gör störst nytta.

– Eftersom Industri 4.0 är en teknologi, utan några tydliga kostnadsberäkningar gäller det att kunna implementera tekniken på de ställen där den verkligen behövs, konstaterar han.

Ett annat hinder i vägen för full implementering av Industri 4.0 finns också i form av till exempel personlig integritet, påpekar Christoffer Johansson.

– Det kan finnas begränsningar för möjligheten att till exempel filma operatörer för att kunna omvandla produktionsmetoden på bästa sätt samtidigt som det kan finnas en otydlig kravbild för hur en ”färdig” produkt ska definieras, sammanfattar han.

Olle Jonson-priset

Christoffer Johansson presenterade sitt arbete och tilldelades priset på SFKs World Quality Day i Malmö i november. Olle Jonson, till vars minne priset instiftades, arbetade på sin tid aktivt med att stärka utbildningen inom det kvalitetstekniska området, både nationellt och internationellt. Under en tid var han även ordförande för European Organisation for Quality, EOQ.

Förutom Olle Jonson-priset delade SFK även ut två hedersomnämnanden.

Ett tilldelades Cecilia Lööf-Mahler för hennes examensarbete ”Skolan som lärande organisation – En studie av PRIO och dess effekter i ett hållbart utvecklingsarbete”.

Ett hedersomnämnande tilldelades även Sabina Lindell och Marlene Eldsand för examensarbetet ”Värdeskapande intern kommunikation med Lean kommunikation och kommunikativt ledarskap – Modell för Lean kommunikation för att stärka och medvetet arbeta med värdeskapande intern kommunikation i Leanbaserade verksamheter”.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.