Led lönsamt

I boken Lönsamt ledarskap beskriver den nyligen bortgångne författaren Lars Hessner hur man som ledare skapar en lönsam organisation. Bland annat får läsaren ta del av en prioriteringslista som visar vad ledare måste fokusera på för att uppnå en bärkraftig verksamhet, och i vilken ordning det ska göras. Listan har delvis tagits fram med hjälp av flera medarbetarundersökningar. Chefernas omdömen har jämförts med hur lönsamma deras organisationer är. Boken ges ut av TUK förlag. Redaktör är Anna Tufvesson, som också har färdigställt boken.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.