Leda företag i turbulenta tider

Boken Kaos - Leda företag i turbulenta tider, handlar om hur man som företagsledare får sitt företag att överleva perioder av oro och turbulens i den globala ekonomin.

I boken ger författarna konkreta och användbara riktlinjer som hjälper företag att hantera en allt mer kaotisk miljö: hur man upptäcker potentiella källor till turbulens, förbereder sig för olika scenarier, analyserar företagets sårbarhet och affärsmöjligheter vid turbulens, minskar riskexponeringen, bygger in flexibilitet i balansräkningen, har en strategisk prissättning och hur man anpassar produkter och tjänster för att möta nya kundvärderingar.

– Vi har gått in i en ny tid, The Age of Turbulence, vilket innebär ökad turbulens som oftast är oförutsägbar och omöjlig att upptäcka på förhand. När turbulensen inte upptäcks eller åtgärdas ordentligt skapar det kaos både inom företag och på regeringsnivå, kommenterar författarna Philip Kotler och John A Caslione.

I en tid av turbulens krävs också nya ledningssystem, och i boken beskriver författarna även det egenutvecklade ”Chaotics ledningssystem” och hur det fungerar.

/p>

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.