Ledarlösa organisationer en utopi

Formellt ledarskap behövs. Det konstaterar Marja Lönn och Magdalena Skarp i en uppsats vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms univeristet. Uppsatsen refereras i tidningen Personal och ledarskap som skriver att det i ledarlösa organisationer alltid skapas ett informellt ledarskap utan tydligat ansvar och med luddiga befogenheter. Det kan vara förödande för en organisation, framförallt i motgångar. Uppsatsförfattarna drar därför slutsatsen att organisationer behöver ett formellt ledarskap.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.