8 viktiga ledarskapstrender för 2024

Ledarskap Här är de åtta trender som kommer ha mest inverkan på ledarskapet framöver, enligt ledarskapsexperten, futuristen och författaren Jacob Morgan. Han ger också ett antal råd för hur man som ledare framgångsrikt ska tänka kring de olika trenderna.

8 viktiga ledarskapstrender för 2024
Jacob Morgan ger er 8 ledarskapstrender för 2024. Foto: Jacob Morgan/Stock Adobe

1. Led med sårbarhet

Sårbarhet i ett ledarskapssammanhang är inte samma sak privat eller när du inte är i en ledande position där man måste hantera ett antal operativa frågor kopplade exempelvis till försäljning, deadlines och kunder. Det handlar om att vara mer öppen mot medarbetare och tillstå när det gått fel och lyfta fram konstruktiva lösningar och medge att man lärt sig något. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Rådet här är att lyfta fram de personer som kommer med lösningar i stället för att bara peka ut problemen och att undvika att prata om misstag och utmaningar istället fokusera på hur man ska hantera problemen i framtiden.

2. Arbeta etiskt

Att prata om att arbeta hårt verkar i vissa sammanhang blivit något negativt. Vi är ofta lite rädda i företag att prata om att göra mera och att nå bortom de uppsatta målen. Att arbeta etiskt innebär i den här kontexten att göra det lilla extra och därigenom öka produktiviteten och att belöna engagemang, att helt enkelt belöna hårt arbete, utan att för den skull inte ha respekt för medarbetarna hälsa och privatliv. Jacob Morgan exemplifierar detta med ett citat från ett möte med Marc Randolph, tidigare vd för Netflix, där denne berättar att en av hans regler för framgång är att göra 10 procent mer än vad som efterfrågas, samtidigt som han tycker att det idag känns som de anställda vill ha 10 procent mer betalt samtidigt som de gör 20 procent mindre.

Råden är att se och belöna toppresterare, lyfta fram det beteende du vill ha i ditt företag, vara ärlig vilka förväntningar du har på medarbetarna och att själv vara en förbild genom hur du presterar.

3. Utveckla medarbetarupplevelsen

Det är viktigt att skapa en organisation där de anställda upplever att de vill vara på arbetet tack vara att det fokuseras på kultur, teknologi och den fysiska miljön. Det är någon quick fix utan handlar om ett långsiktigt arbete och all forskning visar att nöjda medarbetare som vill vara på jobbet direkt kan kopplas till bättre ekonomiska resultat. Det viktiga är att som organisation möta medarbetarnas önskemål, bland annat om flexibilitet och meningsfullhet i arbetet. Att skapa nöjda kunder är en annan viktig del i detta arbete och bidrar till att göra arbetet meningsfullt.

Råden är att se till att det finns bra feedbackmöjligheter mellan personal och ledare för att fånga upp vad som är viktigt för medarbetarna. Vidare, se till att medarbetarupplevelsen blir en del i många strategiska affärsmöten, slutligen bygg bra relationer med HR- och personalteam för att fånga upp trender och möjligheter.

4. Kompetens före arbetslivserfarenhet

Utvecklingen inom näringslivet går allt snabbare och fokus skiftar alltmer mot att hitta rätt kompetens i stället för att som tidigare främst fokusera på rätt jobbtitel vid rekrytering. Kravet på mer flexibla och adaptiva medarbetare ökar ständigt. Nya yrkesroller skapas hela tiden i kölvattnet av den teknologiska utvecklingen och förändrade marknadsbehov. Detta kräver medarbetare som ständigt uppdaterar sin kompetens för att vara relevanta.

Råden är att investera mer i tränings- och utvecklingsprogram och på kompetenser som hjälper medarbetarna att göra karriär. Vidare att förändra rekryteringsmodellerna och lägga mer fokus på kompetens än vilka roller en kandidat haft tidigare, samt att definiera vilka kompetenser som krävs i organisationen för olika roller. Slutligen att fokusera på en kultur för tillväxt och inte bara uppmärksamma framsteg utan också ansträngning.

5. Hybridarbete

Efter pandemin har en diskussion pågått mellan anställda som inte vill komma tillbaka till kontoret och ledare som driver frågan om att de måste komma tillbaka. Förmodligen är en mix mellan de två som är optimalt lite beroende på verksamhet. Forskning vid Stanford visar exempelvis att två dagar hemma och tre på kontoret ofta verkar vara ett idealt upplägg. 

Råden är att ha tydliga policys och att se till att man har teknik och infrastruktur som gör att det fungerar smidigt. Samtidigt är det viktigt att vara rädd om en stark företagskultur och att ledarskapet är utbildat för att leda på distans.

6. AI och teknologi

Teknikutveckling har alltid varit en ledarskapsfråga, men framväxten av AI har ännu tydligare satt tekniken i förarsätet. AI kommer framöver att ha en oerhört stor inverkan på arbete och karriär. Det innebär nya möjligheter men också stora utmaningar och utmanar ledarskapet att navigera rätt i okänd terräng. AI ger stora effektiviseringsmöjligheter om ledarskapet förstår hur de ska använda tekniken, men det gäller också att ställa sig frågan var människan kommer in i utvecklingskjedjan.

Råden här är att bli en teknologitonåring och försök förstå tekniken och vilka de olika verktygen är. Satsa på långsiktigt lärande och försök fokusera på mänskliga kompetenser som strategiskt tänkande, samarbete, kommunikation, empati, coaching och liknande där AI kanske inte har lika framträngande roll ”idag”.

7. Geopolitik, ekonomi och politiska frågeställningar

Att följa frågor kring geopolitik och ekonomi och förstå utvecklingen kan vara skillnaden mellan en blomstrande verksamhet och att ett företag knappt klarar av att överleva på marknaden. Detta kräver att man är välinformerad om den globala utvecklingen och ekonomiska trender och har ett strategiskt tänkande kring detta som vd. Man bör se till att vara snabbfotad och att ha byggt en flexibel organisation. Man bör också vara medveten av att följa dessa frågor inte bara handlar om riskmanagement utan också om att upptäcka affärsmöjligheter tidigt.

Råden är att ha dess frågor på agendan vid viktiga möten, bygga en agil kultur där fokus ligger kometens i stället för yrkesroller och slutligen skapa en kultur där medarbetarna är nyfikna och ställer frågor och byter idéer. Allt för att följa med och vara snabbfotad.

8. Tänk som en futurist

Att tänka som en futurist handlar inte om att förutsäga framtiden utan om att förbereda sig för den. Ledare har traditionellt haft ett linjärt tänkande framåt och då valt ett huvudspår som de hållit fast vid i ur och skur. Att tänka som en futurist är att ha alla sinnen öppna och att vara informerad om teknikutveckling. Ändrade kundbeteenden och globala politiska och ekonomiska trender. Genom att se många möjligheter och olika utvecklingstrender så har  man möjlighet att utveckla flexibla strategier mot framtiden, och bidra till att den egna organisationen är resilient och inriktad på nya möjligheter.

Huvudrådet är att ställa sig de fyra frågorna: Varför kan någonting hända, vad mer kan komma att hända, vilka faktorer bidrar till att något händer eller inte händer och slutligen vad vill ni ska hända.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste