Ledarskap med hjärta och hjärna

Det är stor skillnad på hur olika organisationer fungerar. Bäst fungerar det där man lyckats plocka fram hela potentialen hos medarbetarna.
På Ikanobanken har man tagit fasta på detta och satsar på att få medarbetarna att både använda sitt hjärta och sin hjärna för verksamhetens bästa.

Ikanobanken, som ägs av Ikea och familjen Kamprad har sitt kontor i småländska Älmhult där de 130 anställda arbetar under ledning av vd Eva Engdahl. Som nischbank är de ganska nya och sedan starten 1995 har verksamheten expanderat till en affärsvolym på drygt sju miljarder kronor och 1,5 till 2 miljoner kunder.

– När jag började 1990 var vi ett finansbolag med 40 anställda, berättar Eva Engdahl som varit med på hela resan sedan dess och som utsågs till vd för ett år sedan.

Enligt henne präglas företaget också av den omtalade Ikea-andan, vilken bland annat leder till att de anställda blir engagerade och att de tidigt får ta ansvar. Det är ett synsätt som snabbt skapar delaktighet.

Satsa på

Samtidigt har de på Ikanobanken satsat mycket resurser för att både få de anställdas hjärta och hjärna än mer delaktiga i det dagliga arbetet. Bakgrunden är bland annat Eva Engdahls övertygelse om att det alltid går att få ut mer ur sina medarbetare och att satsningar på personalen går att räkna hem i pengar.

– Undersökningar visar att skillnaden i effektivitet mellan en väl fungerande organisation och en dåligt fungerande är så stor som 40 procent, konstaterar hon. Jag tror också att det är många arbetsplatser där den mänskliga hjärnan bokstavligen lagts på hyllan.

Hon pekar på det faktum att de flesta människor har stor energi, entusiasm och kreativitet när de lämnat arbetsplatsen och företar sig olika saker på fritiden. Hon frågar sig varför många företag då nöjer sig med att inte utnyttja medarbetarnas hela potential.

Ställa sig frågor

Det viktiga är, enligt henne, vilken syn ledningen i en organisation har på människorna i den. Vill de göra bra ifrån sig eller är de lata fuskare.

– Vi måste helt enkelt fråga oss om vi behöver mer engagerade medarbetare för att lyckas, säger Eva Engdahl. Om svaret är ja måste vi fråga oss hur vi får människor att använda hjärta och hjärna och om vi gjort rätt hittills.

Hon använder sig gärna av bilden hjärta och hjärna och talar också om att skapa en samsyn, inte minst i ledningen, för vad man vill uppnå.

Tagit konsulthjälp

På Ikanobanken har de valt att, tillsammans med konsultföretaget Affektor, arbeta med sin personal både i form av utbildningsinsatser och i vardagen. Den första utbildningsinsatsen skedde på en kursgård under tre till fem dagar och var inriktad på att låta de anställda genomföra olika former av feedback-övningar. Detta arbete startade förra året. Tanken är att hjälpa de anställda att se sin egen roll och att ge dem ett antal verktyg. De talar om en målbild där man går mot en större mognad.

– Vi arbetar i en mycket positiv anda och det vi lärt oss försöker vi arbeta vidare på i vardagen. Ofta är det jättekul, hävdar Eva Engdahl.

Det första steget i utbildningen är att se på sig själv. I det andra steget hur man samverkar med andra på den egna avdelningen och just nu befinner man sig i detta skede. I en fortsättning planerar de att satsa mer på samverkan mellan olika avdelningar.

– Det är viktigt att alltid vara affärsmässig även internt, konstaterar Eva Engdahl. De olika avdelningarna måste se på varandra som interna kunder och uppvisa respekt för varandras förfrågningar och krav.

Positiv stämning

Stämningen har förbättrats på Ikanobanken sedan utbildningsinsatserna sattes igång. Eva Engdahl talar utifrån en maggropsskänsla och hon är på samma sätt övertygad om att de räknar hem satsningen.

– Men andra insatser som friskvård och kurser är viktiga och självklara för oss, säger hon. Och antalet externa utbildningstimmar är ändå relativt lite i förhållande till den tid vi lär av varandra.

Hon döljer inte heller att det finns svårigheter att bemästra i ett utvecklingsprojekt av den typ Ikanobanken satsat på där det gäller att lyfta personalen. En svårighet är att alltid hålla fokus på det man gör.

– Ibland är det svårt för en del att se att allt som vi gör i slutänden är för våra kunder, säger Eva Engdahl. Målet är att vår service ska bli bättre och att vi ska sälja mer och att vi gör det med medarbetare som fungerar bra.

Hantera konflikter

En annan svårighet är att hantera konflikter på rätt sätt. Målsättningen är att ta tag i dem med en gång, vilket kan vara jobbigt. Dessutom är det inte alltid så lätt att vara öppen när man arbetar i ett team, något som kan vara nödvändigt för att man ska trivas med varandra över lång tid. Utbildningens mål är också att ge redskap som underlättar en sådan process.

– Det gäller att ägna energi åt rätt saker, understryker Eva Engdahl som menar att satsningen också ska ses i ljuset av en kärvare arbetsmarknad. I framtiden gäller det att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats och det gör man genom att satsa på sin personal.

Fakta

Eva Engdahls tips för en effektivare organisation

• Tro inte att det finns paketlösningar.

• Låt var och en arbeta utifrån sina förutsättningar.

• Diskutera i ledningen hur ni ser på människor.

• Se till att ha en gemensam vision som syns i affärsplanen och i valet av medarbetare.

• Satsa på medarbetarna och ge dem ett tydligt ansvar.

• Satsa på hela teamet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.