Ledarskap viktigt i USA

Amerikanska chefer rankar ledarskap mycket högre än europeiska chefer. Det visar en enkät bland nära 1 600 personalchefer. 693 personalchefer i Europa och 893 i Nordamerika fick rangordna 120 faktorer. Svaren skiljer sig tydligt åt mellan kontinenterna.

Cheferna i USA bedömer att ledarskap är på första plats både i dag och om tio år. Affärsetik och moral ligger också högt på den amerikanska listan medan etiken kommer först på tionde plats i Europa.

De tre viktigaste utmaningarna för europeiska chefer är kundfokus, hantering av förändringar och ledarskap. För de amerikanska cheferna kommer ledarskap på första plats följt av affärsetik/moral och hantering av förändringar.

Undersökningen har gjorts av Human Resource Institute tillsammans med Management Centre Europe och American Management Association.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.