Ledarskap viktigt i USA

Amerikanska chefer rankar ledarskap mycket högre än europeiska chefer. Det visar en enkät bland nära 1 600 personalchefer. 693 personalchefer i Europa och 893 i Nordamerika fick rangordna 120 faktorer. Svaren skiljer sig tydligt åt mellan kontinenterna.

Cheferna i USA bedömer att ledarskap är på första plats både i dag och om tio år. Affärsetik och moral ligger också högt på den amerikanska listan medan etiken kommer först på tionde plats i Europa.

De tre viktigaste utmaningarna för europeiska chefer är kundfokus, hantering av förändringar och ledarskap. För de amerikanska cheferna kommer ledarskap på första plats följt av affärsetik/moral och hantering av förändringar.

Undersökningen har gjorts av Human Resource Institute tillsammans med Management Centre Europe och American Management Association.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.