Ledarskapets krassa verklighet

Ledarskap Det finns ett stort glapp mellan populära ledarskapsideal och den mer komplexa praktiken. Det menar forskarna bakom När ledarskapet krackelerar.

Ledarskapets krassa verklighet

När ledarskapet krackelerar presenterar fem fallstudier av mellanchefer i Sverige. Forskarna har observerat dem i vardagliga situationer, som när de leder workshops och hanterar konflikter vid morgonmöten.

Författarna är kritiska till de förenklade bilder av ledarskap som ofta målas upp och som skapar orealistiska föreställningar. Den enskilde ledarens betydelse förstoras ofta, menar de.

– I praktiken är ledarskap något som formas mellan människor. Mycket mer styrs av organisationskulturen än av hur chefen ser på sig själv och sitt ledarskap, säger Stefan Sveningsson, docent vid Ekonomihögskolan i Lund.

Krav på god administration dominerar chefsarbetet. Och, menar författarna, det är inte att underskatta. Visioner och värderingar låter fint, men en kvalificerad administratör kan vara minst lika viktig för företaget.

– Det är viktigt att komma ihåg för alla chefer som slits mellan strategiska drömmål och operativa göromål, säger Anna Jonsson, docent vid handelshögskolan i Göteborg.

Boken är skriven av Mats Alvesson, Anna Jonsson, Stefan Sveningsson och Robert Wenglén och ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste