nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Ledarskaps-utveckling sker i vardagen

Sofia Kjellström , professor är forskaren bakom studien.
Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap.

Det är i vardagen ledarskapet utvecklas i första hand och inte på managementkurser. Det visar ny forskning om ledarskapsutveckling från Jönköping University.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Studien visar att ledarskapsutveckling med fördel kan ske i det dagliga arbetet, exempelvis genom förändringar i arbetsuppgifter, roller eller organisatoriska förändringar. Det finns en stor potential för organisationer att bli mer medvetna om att till exempel en omorganisation kan ge nya möjligheter till ledarutveckling.

Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap, Jönköping University, är en av forskarna bakom studien och hon ser att det finns en stor kraft i vardagslärandet.

– Genom att prata om hur och vad vi lär oss i vardagen och genom att sätta ord på det tror jag att vi kan få upp ögonen för de möjligheter som finns i det dagliga arbetet, säger Sofia Kjellström.

Nya uppgifter utvecklande

Hon berättar att en av utgångspunkterna för forskningen är studier där över tusen manliga och kvinnliga ledare världen över fick svara på frågan vad som varit det mest utvecklande för deras ledarskap. Högst på listan var att de fått någon ny uppgift eller ansvar. På andra plats angavs relationer som exempelvis mentorer eller lärare har gett dem. Andra sätt som angavs var svåra situationer eller en kris som tvingat dem att agera annorlunda eller på nytt sätt. Men även personliga erfarenheter som att få barn, träna hundar eller annat.

 – Vi blev nyfikna på att undersöka djupare kring det som handlar om lärande genom nya arbetsuppgifter eller ansvarsområden och se hur vi kunde utveckla det, säger Sofia Kjellström.

I projektet ingick Sandvik, Svenska Spel och NCC. Samtliga i en förändringskontext.

– Stora organisationer har strukturer för exempelvis feedback och reflektion. Där finns också många utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Men det man inte pratar om är hur detta kan bygga ledningsförmåga. Här finns bra förutsättningar för lärande.

Kollektivt ledarskap

Hon menar att potentialen för en organisation är stor om man mer medvetet kan stödja ledarskapsutveckling på jobbet.

Studien konstaterar också att ledarskapsutveckling inte bara är en fråga för individen, lika viktig är ledarskapsutvecklingen som sker kollektivt.

– Därför att det till exempel bra att ett helt ledningsteam går en utbildning tillsammans. Många gånger kommer chefen hem efter en utbildning och känner sig ensam med hur den nya kunskapen ska appliceras.

Läs även: Delat ledarskap kan ge bättre resultat.

Det finns ett växande intresse för det kollektiva ledarskapet och Sofia Kjellström menar att det finns stora vinster med att öka ett ledarkollektivs förmåga att samverka och utöva ledarskap tillsammans.

Dialogkarta öppnar för samtal

Forskningsprojektet har även resulterat i en så kallad dialogkarta som ska ge en översikt över olika metoder för ledarskapsutveckling.

– Tanken är att den kan bidra till att vidga synen på ledarskapet och dialogkartan ger en möjlighet att prata om ledarskapet. Den kan hjälpa till exempel HR-funktionen och ledare att samtala på individuell eller kollektiv nivå. Men den kan också vara en ögonöppnare för att få syn på alla möjligheter som finns i vardagen som man annars inte ser eller har satt ord på. Man behöver inte bara fastna i kurstänkande.

Slutligen konstateras att det inte finns något enkelt och slutgiltigt svar på vad ett önskvärt ledarskap är. Snarare är svaret att ledarskapet ständigt behöver anpassas och utvecklas. En central uppgift för en ledare blir då att – utöver att leda och bidra till verksamhetens mål – kontinuerligt och systematiskt stödja både sin egen och kollegornas utveckling i rollen som ledare och utveckling av det kollektiva ledarskapet.

Om studien
Nya perspektiv på individuell och kollektiv ledarskapsutveckling i komplexa organisationer, Working Reports, 01, 2019 har genomförts av Sofia Kjellström, Professor i kvalitetsförbättring och ledarskap, Jönköping Academy for improvement of health and welfare, Hälsohögskolan, Kristian Stålne, universitetslektor, Malmö universitet och Oskar Törnblom, managementkonsult, doktorand vid KTH och verksam vid Jönköping University.

Till studien

 

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Toppbetyg för redovisningstjänster

När Svenskt Kvalitetsindex nu för första gången undersökt kundnöjdheten för redovisningstjänster får branschen mycket högt betyg av kunderna. De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.