Ledning i småföretag

Många småföretag präglas av ett integrerat ledarskap där företagsledaren också är den som äger företaget. Dessutom utövar företagsledaren sitt ledarskap inom många skilda områden som exempelvis inköp, produktutveckling, produktionsledning, marknadsföring och administration. Samtidigt som den mindre skalan möjliggör en god överblick och helhetsförståelse av företagets olika funktioner innebär ledarskapet också särskilda utmaningar. Det är just denna specifika småföretagsrelaterade logik, ledning och beslutfattande som utgör huvudtemat i boken Ledning i småföretag av Håkan Ylinenpää.

Med fokus på strategi och handling tar boken ett helhetsgrepp på området ledarskap i småföretag. Flera av landets ledande forskare bidrar med sina kunskaper i ämnet och de viktiga lednings- och utvecklingsfrågor som småföretag ställs inför i dag diskuteras. Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.