Ledningen har störst ansvar för lyckat ISO 9000-arbete

Alla anställda måste känna sig delaktiga, få samma information och se att ledningen är engagerad för att implementeringen av ISO 9000 ska bli lyckad. Detta har studenterna Fredrik Andersson och Mattias Bengtsson, vid Karlstads universitet nyligen kommit fram till i sin magisteruppsats.

Syftet med uppsatsen var att ta reda på vilka faktorer som är viktiga för att lyckas med att införa ett kvalitetsledningssystem. Dessa faktorer visade sig vara ledningens ansvar och engagemang samt ledningens inställning till kvalitetsledningssystemet. Fredrik Andersson och Mattias Bengtssons undersökning visar också att om inte företagsledningen har ett tydligt mål med införandet, är risken stor att företaget misslyckas med sitt arbete.

Skapa delaktighet

För att undvika att implementeringen möts av motstånd krävs att de anställda känner sig delaktiga i arbetet. Ett sätt är att de anställda ges möjlighet att påverka projektet och kvalitetsledningssystemets utseende. Detta leder till ökad delaktighet, men kräver samtidigt att ledningen är lyhörd för personalens förslag och idéer.

– I vår uppsats har vi kommit fram till att ledningens ansvar ligger i att engagera och motivera personalen i det kommande förändringsarbetet. Agerar inte ledningen engagerat känner medarbetarna inte heller att de behöver bry sig om att följa ledningssystemet, förklarar Fredrik Andersson och Mattias Bengtsson.

Undvika ryktesspridning

Ledningen bör också aktivt delta i informationsarbetet och använda sig av mellanchefer för att förankra budskapet i organisationen. För att undvika ryktesspridning krävs det att företagsledning och projektgrupp håller sig till ett tydligt budskap och alla anställda får samma information. Det är därför också viktigt med resurser till informationsspridning.

Undersökningen ”Implementering av ISO 9000 – faktorer för ett lyckat projekt” är av kvalititativ art och är genomförd på ett större företag i mellersta Sverige.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.