Ledningen litar inte på sina egna strategier

Ledarskap Många organisationer har svårt att förverkliga sina visioner. En ny undersökning visar att strategiarbetet haltar. En orsak är att företagsledningar inte klarar av att omsätta strategierna i konkreta åtgärdsplaner och delegera dessa till rätt utförare i organisationen.

En undersökning om strategiformulering från managementbolaget Blue Consulting Group visar att bara 42 procent av vd:ar, styrelsemedlemmar och andra toppchefer anser att deras företag lever upp till strategierna.

Nästan hälften, 47 procent av de studerade företagsledningarna, tycker att de saknar en effektiv process för att bryta ner strategin till åtgärder och att det är tydligt var i organisationen åtgärderna ska vidtas.

Orsaken till gapet mellan strategi och genomförande är ofta okänt för högsta ledningen. Därför riskerar ledningen att vidta fel åtgärder i jakten på ökad lönsamhet, måluppfyllelse eller att vända resultatutvecklingen. Det kan också leda till att ledningen tvivlar på om strategin är rätt när den egentligen borde se till att få organisationen att vidta åtgärder som leder till att strategin uppfylls. Det menar Per Jomer, före detta chef för Group Strategy på Ericsson och idag associerad till Blue Consulting Group.

Undersökningen visar också:

  • Att 58 procent av de studerade företagsledningarna inte anser att de uppnår den effekt de avser med sina strategier.
  • Att 62 av de studerade företagsledningarna inte tror att deras strategier leder till ett fokuserat genomförande.
  • Att 41 procent av verkställande direktörer och styrelsemedlemmar inte tror att deras respektive företags- och myndigheters styrelsemedlemmar har tillräcklig kunskap och styrinformation om framdriften i genomförandet av strategin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.