Ledningens värderingar har stort genomslag på arbetsmiljön

En utländsk ledning står ofta i konflikt med de värderingar och uppfattningar angående arbetsmiljö som den nya generationens chefer ger uttryck för. Det visar två fallstudier vid Arbetslivsinstitutet om konsekvenserna av övergång till utländskt ägande och generationsskiften i företag. Jämförelserna visar att ledningens värderingar har stor genomslagskraft på arbetsmiljöarbetet.

Den ena fallstudien visar på kraftigt förändrade värderingar och försämrad psykosocial arbetsmiljö efter uppköp av ett amerikanskt företag. Vid det företag som övergick i brittisk ägo sågs däremot inga nämnvärda förändringar i värderingar eller i arbetsmiljöarbetet. En väsentlig skillnad mellan företagen var att ledningen i det engelskägda företaget förblev svensk, medan det amerikanskägda styrs av en amerikansk ledning.

Den andra fallstudien visar att arbetet med psykosociala frågor utvecklades och ledarskapet blev mer delegerat och konsultativt när chefskapet övergick till den yngre generationen i familjeföretag. Många förbättringar skedde efter generationsskiftet inom bland annat effektivitet, lönsamhet, personalens hälsa och trivsel.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.