Ledningsprinciperna i ISO 9001 okända på företagen ELLER Ledningsprinciperna i ISO 9001 oftast en papperstiger ELLER Ledningsprinciper, men bara på papperet ELLER

Tillämpningen av de åtta ledningsprinciperna i ISO 9001:2000 har inte kommit långt i Sverige. Detta trots att en överväldigande majoritet av svenska företagsledare anser att de är viktiga framgångsfaktorer. Det visar en undersökning gjord av den så kallade NIO-gruppen.

NIO-gruppen består som namnet antyder av nio organisationer med intresset för kvalitetsutveckling gemensamt. De har genomfört en intervjuundersökning bland 2 000 olika företag och offentliga förvaltningar i elva olika branscher, där alla medverkande hade 20 anställda eller fler. Undersökningen visade på anmärkningsvärda skillnader i teori och praktik vad gäller ledningsprinciperna.

Medarbetarnas engagemang är den princip som uppvisar störst skillnad mellan teori och praktik. Hela 79 procent av de intervjuade ansåg att principen är viktig, men bara 29 procent tillämpar principen praktiskt i verksamheten, ett gap på 50 procentenheter.

I praktiken kvar i industrisamhället

– Jag blir förundrad att man inte kommit längre, säger Anders Åberg, Företagarnas riksorganisations representant i gruppen och sakkunnig inom näringspolitik och it. Man får en känsla av att man mentalt har kommit in i kunskapssamhället, men i praktiken beter man sig som att man fortfarande är kvar i det gamla industrisamhället.

Andra undersökningar av samma sak visar även skillnader mellan privat och offentligt och mellan små och stora företag. I kommunal förvaltning var gapet så högt som 70 procentenheter, medan det i företag med mellan 10 och 20 anställda var 35 procentenheter.

Undersökningen visade också tydliga kopplingar mellan införande av principerna och den ekonomiska utvecklingen. 75 procent av de som följer principerna uppvisar en stark ekonomisk utveckling, att jämföra med ett tvärsnitt av svenska företag som ligger på 50 procent med stark ekonomisk utveckling.

– Jag blev glad men inte överraskad när jag såg siffrorna, säger Anders Åberg. Undersökningen bekräftar bara vad många tidigare nationella och internationella studier visat, att kvalitetsarbete lönar sig även ekonomiskt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste