Lennart Sandholm får guldmedalj

Professor Lennart Sandholm får IVAs, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens, guldmedalj 2006 för sina insatser för utveckling och utbildning inom området totalkvalitet i Sverige och utomlands. Han är bland annat den första västerlänningen som bjöds in till Kina för att utbilda i kvalitetstänkande. Dessutom har han hållit i kurser och utbildningar i över 40 länder runt om i världen på uppdrag av bland annat FN-organet UNIDO och Sida. Idag är han styrelseordförande i Sandholm Associates som han själv grundade 1971.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.