nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Lex Sarah blev startskott för förändring

En Lex Sarah-anmälan blev startskottet för ett omfattande kvalitetsarbete i stadsområdesförvaltning Öster i Malmö. En ny process för ärendehantering, bättre helhetssyn och minskad sårbarhet är några av förbättringarna.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

För ett år sedan uppdagades att tre anmälningar av misstänkt barnmisshandel blivit liggande utan korrekt hantering i stadsområdesförvaltning Öster i Malmö. Händelsen Lex Sarah-anmäldes och strax därefter påbörjades ett omfattande kvalitetsarbete för att förbättra och effektivisera ärendehanteringen.

– Det som hände var väldigt tråkigt, inte minst eftersom vi har så engagerade medarbetare som är noga med att följa lagstiftning och riktlinjer. Men nu har vi ältat färdigt det här och påbörjat ett kvalitetsarbete som gett ny positiv energi och en rättsäker handläggning, säger enhetschef Toba Kamal Helgesen.

Att starta ett kvalitetsarbete hade redan tidigare varit uppe för diskussion men försenats på grund av Malmö stads omorganisation. Lex Sarah-anmälan påskyndade processen och man valde Lean-metoden. Förberedelserna påbörjades hösten 2014 och satsningen sjösattes i januari 2015.

En av förändringarna innebar att de utsåg en första socialsekreterare med ett övergripande ansvar. Processen för ärendehantering förbättrades och i och med att alla socialsekreterare nu tillämpar samma ärendeprocess har verksamheten också blivit mindre sårbar vid frånvaro.

– Den stora skillnaden är att vi har en bättre helhetssyn och mer tid att fördjupa oss i varje moment. Det ger mer kvalitet i arbetet och det är lätt att ta över någon annans ärende, följa upp och fördela uppgifterna. Det har gett mer gemenskap och tryggare socialsekreterare. Nu går det inte att missa något, säger Toba Kamal Helgesen och Mirka Andersson.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Så skapar du hållbar framgång över tid

Varför har vissa organisationer funnits i hundratals år medan andra inte håller ett decennium? Nyckeln är att skapa framgång som varar över tid – något som ISO 9004 bistår med. Standarden bygger på strategier, bästa praxis och erfarenheter från några av de mest framgångsrika företagen runt om i världen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.