Lidköping bygger kvalitetskultur på stabil värdegrund

Förbättringsarbete I Lidköping har kommunen inlett ett värdegrundsarbete för att bygga en kvalitetskultur med inspiration från Lean. Syftet är bland annat att minska stuprörstänkandet genom tydliga processer och skapa ökat värde för medborgarna.

Lidköping bygger kvalitetskultur på stabil värdegrund
Elinor Axelsson vill minska stuprörstänkandet.

Lidköping är en expansiv kommun vid kanten av Vänern med drygt 40 000 invånare. Som på så många andra ställen är den kommunala organisationen största arbetsgivare med drygt 4 000 anställda.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Den 28 februari 2020 tog kommunfullmäktige på initiativ av politikerna det formella beslutet att införa ett mer systematiskt kvalitetsarbete.

Men vad skulle det innebära konkret? Under några månader fördes en dialog mellan kommunalråden innan man slutligen landade i beslutet att utveckla en värdegrund som i sin tur ger stöd för en kvalitetskultur.

Minskat stuprörstänkande

– Syftet är bland annat att minska stuprörstänkandet och stärka samhörigheten på olika nivåer – såväl mellan politiker och tjänstemän som mellan och inom olika sektorer, förklarar utvecklingsledaren Elinor Axelsson, som rekryterades för ett och ett halvt år sedan och som nu driver kvalitetsarbetet tillsammans med Oskar Liljebäck, enhetschef för verksamhetsutveckling och digitalisering.

Det innebär att värdegrundsarbetet också handlar om långt mer än att skapa ökad trivsel och gemenskap på arbetsplatserna.

– Det är naturligtvis viktigt att vi har arbetsplatser där vi beter oss trevligt mot varandra. Men det yttersta syftet med värdegrundsarbetet är ändå att tydliggöra vem vi är till för, det vill säga medborgarna, och genom våra arbetssätt skapa ökat värde för dem, säger Elinor Axelsson.

Influenser från Lean

Värdegrundsarbetet har tagit sitt avstamp i aktuell forskning inom kvalitetsutveckling, där bland annat boken Sveriges Bästa Verksamheter av Henrik Erikssons, forskare och professor vid Chalmers, utgjort en viktig kunskapskälla.

Men många influenser kommer också från Lean.

– Däremot har vi varit försiktiga med att använda begreppet då värdegrundsarbetet först och främst handlar om att bygga en kvalitetskultur. Men metoder, verktyg och grundläggande principer kommer från Lean, säger Elinor Axelsson, som också ingår i styrelsen för intresseorganisationen Lean Forum.

Fyra påståenden

I arbetet med värdegrunden har de ansvariga i Lidköping gått grundligt till väga och i en första planeringsfas formulerades fyra påståenden som vägledning för medarbetarna och som nu är centrala i värdegrundsarbetet.

1. Vi involverar användaren när vi utvecklar våra arbetssätt.

2. Vi uppmuntrar varandra att pröva nya arbetssätt.

3. Vi gör det vi kommit överens om.

4. Vi gör våra framsteg synliga.

Det som nu pågår i organisationen är att gå från ord till handling. I det arbetet har framför allt cheferna fått tillgång till en verktygslåda fylld med enkla, basala kvalitetsverktyg, som till största delen hämtats från Lean. Det handlar till exempel om PDCA (Plan, Do, Check, Act), fiskbensdiagram, relationsdiagram, processkartor, A3 och 5 Varför.

– Vanligtvis brukar man använda 5 Varför för att gräva sig ned allt djupare i ett problem. Men vi använder metoden på ett lite annorlunda sätt genom att i stället identifiera fem olika varför, förklarar Elinor Axelsson.

Processkartläggningar är efterfrågat

I rollen som utvecklingsledare har Elinor Axelsson bland annat till uppgift att göra uppföljningar och ge chefer och andra medarbetare stöd i sitt arbete med de olika kvalitetsverktygen. Att få hjälp med processkartläggningar har till exempel varit mycket efterfrågat. Processerna kartläggs efter hand och samlas i kommunens ledningssystem.

Vilket resultat har värdegrundsarbetet gett hittills?

– Hela organisationen har fått en positiv skjuts. Ännu så länge är kvalitetsarbetet inte riktigt självgående – men vi tar små steg i rätt riktning hela tiden. Vi har bra medarbetare som inser vikten av att det vi gör i dag ska vi göra ännu bättre i morgon. Det är en bra förutsättning för ständiga förbättringar, sammanfattar Elinor Axelsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.