Lika många men dubbelt så bra

Att bli produktivare är ett effektivt sätt att bli konkurrenskraftig.
Sandvik Coromant i Gimo har fördubblat sin produktivitet genom att bland annat byta ut den traditionella verkstadsorganisationen till självstyrande flödesgrupper.

Sandvik Coromant är världsledande ledande tillverkare av hårdmetallverktyg för svarvning, borrning och fräsning. Kunderna finns inom krävande branscher som exempelvis bilindustrin och flygplanstillverkning.

Sandvik Coromants produktionsanläggning i Gimo i norra Uppland är koncernen största tillverkningsenhet för verktyg och vändskär. Under de senaste tio åren har volymen vid fabriken i Gimo mer än fördubblats. Trots att man bara anställt elva procent fler personer.

Kjell Söderhäll är platschef i Gimo. Han berättar att en stor del av produktivitetsökningen gjordes under de första åren av tioårsperioden genom att det skedde en omfattande automatisering och eftersom volymerna blev avsevärt högre.

– Om vi inte skulle ha investerat och omorganiserat skulle vi nu ha varit nästan dubbelt så många anställda som dagens 1 500, säger Kjell Söderhäll.

Ändrade organisation

En ökad automatiseringsgrad är givetvis viktig, och något som kontinuerligt fortsätter, men en annan viktig del i produktivitetsökningen är en förändrad organisationsstruktur.

– För att få ut full effekt av investeringarna i avancerad teknisk utrustning måste vi ha en organisation med medarbetare som kan utnyttja dem på ett effektivt och smart sätt, säger Kjell Söderhäll.

Den traditionella verkstadsorganisationen byttes ut mot självstyrande flödesgrupper med stort eget ansvar. Grupperna består av ungefär 12 till 25 operatörer med en produktionsledare, som är tjänsteman, kopplad till gruppen. Varje skiftlag har dessutom en styransvarig som vid behov har ett produktionsansvar, men däremot inget personalansvar. Varje flödesgrupp ansvarar för hela produktionen av en viss produktfamilj.

– De tar ansvar för exempelvis inköp av råmaterial, dagliga reparationer, kontroll och packning av färdiga produkter, berättar Kjell Söderhäll.

Kompetensutveckling

Flödesgrupperna har också ansvaret för förbättringsarbetet.

– Ett ökat ansvar har lett till att operatörerna känner större engagemang, vilket leder till många små förbättringar som får stora positiva effekter, säger Kjell Söderhäll.

Kompetensutvecklingen av personalen är en tredje faktor som haft betydelse för produktivitetsökningen. De enkla industrijobben har försvunnit och det kräver ett stort mått av kompetensutveckling. Målsamtal är ett sätt som Sandvik Coromant i Gimo använder sig av. Varje operatör har ett målsamtal med sin produktionsledare och kommer då fram till en konkret plan för kompetensutveckling. Det kan handla om exempelvis ökad it-kunskap, teknisk kunskap om maskinerna eller att förstå helheten bättre.

För att trygga att organisationen har tillgång till rätt kompetens de kommande åren samarbetar Sandvik tätt med gymnasieskolans industriprogram. De har bland annat öppnat fabriken för praktik och gemensamt startat ett företag där eleverna får tillfälle att skaffa sig specialkompetens.

– Vi måste ha kompetenta operatörer som klarar en avancerad produktion eftersom det är på det sättet vi kan konkurrera med låglöneländer, konstaterar Kjell Söderhäll. Att investera kostar ju lika mycket oavsett var i välden man befinner sig.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.