Lista: 5 tips för att lyckas med hållbarhetsarbetet

Hållbarhet Hur kan man framgångsrikt uppdatera sin risk- och möjlighetshantering i en snabbt föränderlig värld? Här presenteras fem principer som underlättar arbetet.

Lista: 5 tips för att lyckas med hållbarhetsarbetet
Foto: Adobe Stock

Strävan efter kortsiktiga vinster, förhoppningar om teknisk innovation och bristande handlingskraft är faktorer som hämmar företag i deras strävan att lyckas med sitt hållbarhetsarbete. Det framgår av en ny rapport som också presenterar fem tips för att framgångsrikt driva en omställning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I dag har den internationella hållbarhetsorganisationen Forum for the Future publicerat sin senaste rapport med titeln ”Courage to Transform”. Rapporten beskriver tre huvudsakliga orsaker till att företag misslyckas med att uppdatera sin risk- och möjlighetshantering i en snabbt föränderlig värld. Alla tre är kopplade till styrelsetänkande där en brist på komplex riskhantering inte fått fäste.

Strävan efter kortsiktiga vinster

Företag som undviker att ta ansvar för miljö- och samhällsrisker och i stället ser riskhantering som en belastning, kan äventyra sin långsiktiga överlevnad i jakten på kortsiktiga vinster.

I rapporten benämns dessa företag som ”Profit Supreme”-tänkare. De investerar troligen i vinster från fossila bränslen just nu och ser fram emot vinster från digital teknik inom en snar framtid.

”De tror förmodligen att de kan inta och lämna dessa marknader med minimala risker för att tillgångar blir värdelösa eller att värden minskar, trots en ökande mängd forskning som förutspår det motsatta”, skriver rapportförfattarna.

De två andra riskerna handlar om att förlita sig på framtida teknik och att använda vilseledande miljöpåståenden, så kallad greenwashing.

5 tips för att lyckas med hållbarhetsarbetet

Rapporten presenterar även fem principer för att leda omställning, vilka fungerar som en guide avsedd att ge råd och vägledning till de som ”leder förändring genom krisen”.

1. Gå från ett tankesätt som fokuserar på riskminimering till ett transformationsinriktat tankesätt.

Förbered dig för kriser så att när de inträffar, kan individer och organisationer anpassa sig på sätt som ”höjer ribban” och startar om organisationen från en bättre position.

2. Gå från att adressera symptomen på krisen till att adressera krisens rotorsak.

Hålla de underliggande orsakerna till kriser i fokus inom interna, offentliga och politiska områden för att säkerställa att åtgärder harmonierar med att hantera de grundläggande orsakerna.

3. Gå från att passivt reagera på din operativa kontext till att aktivt forma kontexten.

Öka din handlingskraft för att påverka en mer transformationsinriktad operativ kontext. Företag kan påverka de förutsättningar som möjliggör detta, inklusive politik, normer för marknadssystem, förväntningar från medborgare och intressenter samt konsumentaspirationer.

4. Gå från en långsam centraliserad beslutsfattande auktoritet till mer smidiga decentraliserade styrningsmodeller.

Decentraliserad styrning kan vara en viktig faktor för att stärka motståndskraften genom att fördela beslutsfattande auktoritet. Effektiva åtgärder förlitar sig på att ge makt till dem som är närmast situationen. Deras auktoritet och kontextuell insikt möjliggör skräddarsydda reaktioner.

5. Gå från antagandet att vi är befriade från partiskhet i hur vi bedömer risker till att inkludera medvetenhet om partiskhet i beslut om risk.

Nuvarande metoder för riskbedömning och riskminimering tenderar att underskatta hur vår kognitiva partiskhet påverkar hur vi förstår och förbereder oss för risker.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.