Lista: Alla nya standarder inom hållbarhet 2022

Standarder Senaste IPCC-rapporten talar sitt tydliga språk: Klimatläget är akut. Vad kan ni göra i ert hållbarhetsarbete? Vi har sammanställt alla standarder inom hållbarhet och energi som är på gång under året – utöver de befintliga!

Lista: Alla nya standarder inom hållbarhet 2022
Foto: Adobe Stock

2022 blir ett händelserikt år när det gäller standardisering inom hållbarhet och energi. Vi har sammanställt en lista med inte mindre än 25 nya standarder, och en rad nyutgåvor, översättningar, tekniska specifikationer, med mera. Här ser du vad som kommer att ske inom hållbarhet på standardiseringsområdet i år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Informationen om vilka standarder som är på gång kommer från Svenska institutet för standarder (Sis) och Svensk Elstandard (Sek). En standard vars beteckning inleds med Iso är en internationell standard, medan en standard som inleds med SS är en svensk standard. TK är en teknisk kommitté som arbetar med standardisering inom ett specifikt område.

Alla nya standarder inom hållbarhet 2022:

Klimatförändringar

SS-EN Iso 14090:2019 översätts till svenska. Standarden kommer att heta Anpassning till klimatförändringar – Principer, krav och riktlinjer. (Sis)

SS-EN Iso 14091: 2021, även denna standard översätts till svenska. Den kommer att heta Anpassning till klimatförändringar – Riktlinjer för sårbarhet, effekter och riskbedömning. (Sis)

Gröna finanser

Här planerar Sis att publicera en standardserie i fyra delar om mer hållbara finanser. Än så länge finns titlarna bara på engelska:

Del 1: Green Bonds

Del 2: Green Loans

Del 3: Taxonomi

Del 4: Verification

Cirkulär ekonomi

Fyra standarder kommer att gå på remiss under 2022, från Sis:

Iso/Dis 59004 Circular economy — Framework and principles for implementation

Iso/Dis 59010 Circular economy — Guidelines on business models and value chains

Iso/Dis 59020 Circular economy — Measuring circularity framework

Iso/Dis 59014 Secondary materials — Principles, sustainability and traceability requirements

Dessutom kommer en standard om återanvändning av medicinskteknisk utrustning från SEK:

SS:EN IEC 63120

Miljöpåverkan från textil

Terminologin för miljöaspekter inom textilområdet förväntas gå ut på remiss under 2022: Iso/Dis 5157 Textiles – Environmental aspects – Vocabulary (Sis).

Plast

Engångsplastdirektivet har gett upphov till en harmoniserad teststandard för förpackningar. Testmetoden ska visa att locken sitter kvar på förpackningarna. EN 17665 (Sis).

Biologisk mångfald

Den svenska standarden för kartläggning av biologisk mångfald förväntas komma i nyutgåva under i år. Standarden är ett verktyg för att beskriva och värdera naturområden och just nu pågår hantering av remissgranskningen. SS SS 199000 Kartläggning av biologisk mångfald — Krav och vägledning för naturvärdesinventering (NVI) samt kompletterande inventeringar och förstudier. (Sis)

Solenergi

SS-EN IEC 62108 kommer i nyutgåva: Solceller – Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler och enheter med koncentrator (CPV) SEK

SS-EN IEC 61730-1 kommer i nyutgåva: Solceller – säkerhetsfordringar på solcellsmoduler – Del 1: Utförande (Sek)

Termisk solkraft: Här är flera tekniska specifikationer på gång. (Sek)

Vindkraftverk

SS-EN 614500-21-2. Ny standard för mätning och bedömning av elkvalitet från vindkraftverk: Measurement and assessment of electrical characteristics – Wind power turbines (SEK)

SS-EN IEC 61400-12-1 Vindkraftverk del 12-1: Bestämning av prestanda för anläggningar för elproduktion, ny utgåva (Sek)

Batterier

SS-EN IEC 62619 Nyutgåva av standard för laddningsbara batterier, säkerhetskrav på litiumceller och litiumbatterier för tillämpningar i industrin (Sek)

SS-EN IEC 62660-3 Säkerhetsfordringar för litiumjonceller för elfordon, nyutgåva. (Sek)

Elfordon

Flera standarder på gång för laddning av elfordon (Sek), alla hanteras i TK 69.

Bränsleceller

Två standarder väntas under året, båda rör bränsleceller. Den ena (SS-EN IEC 62282-4-600) är en standardisering av testning av grävmaskiner som använder både batterier och bränsleceller för sin drift. Den andra (SS-EN IEC 62282-4-101) handlar om säkerhet för bränslecellssystem avsedda för truckar. (Sek)

Energilagring

En ny teknisk specifikation är på väg till standarden IEC TS 62933-3-3, om elektriska energilager. Specifikationen är del tre av tre och behandlar bland annat nya krav på reservkraft, TK 120.

Energieffektivisering

Tre nya standarder som berör energieffektivitet är på gång. De gäller verkningsgrad för vissa eldrivna maskiner (SS-EN IEC 60034-30-3), kraftöverföring (SS-EN 50708-2-2) samt industriautomation. Denna standard (SS-EN IEC 62872-2) innehåller ett ramverk för efterfrågestyrd energianvändning i industrianläggningar genom Internet of Things. (Sek)

Ursprungsgarantier

EN 16 325 ska hinna igenom både remissgranskning och utgivning nästa år, hoppas Sis. Den gäller energirelaterade ursprungsgarantier.

Hållbarhetskriterier för biobränslen på remiss

Två standarder som gäller hållbarhetskriterier för produktion av biobränslen är på gång: EN 16214-1 och EN 16214-3. Den första gäller terminologi, den andra hållbarhetskriterier kopplade till miljöaspekter. Standarderna är kopplade till förnybartdirektivet. (Sis)

Byggnader

En rad standarder är på väg. Sis nämner följande:

SS 21300-3, Byggnaders energiprestanda del 3: Klassning av miljöpåverkan

Iso 16813, Byggnadsprojektering med miljöhänsyn – Innemiljö – Generella principer

Iso/TS 23 764 Nollenergibyggnad – En metodik för lokaler

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.