Livscykelplan säkrar ABB:s produktion

Kvalitet Genom att ta fram livscykelplaner för all sin utrustning ser ABB till att undvika plötsliga driftstopp.

Ett produktionsstopp kan leda till förluster på miljontals kronor för ABB. Därför är det viktigt att ha stenkoll på att det snabbt går att beställa reservdelar och underhålla maskinerna. Niklas Björbacka, säljare på ABB, berättar för tidningen Underhåll och driftsäkerhet om en metodik han har utvecklat för att säkra driften.

– Ofta har företagen en lista över vilka produkter de har, men inte över deras livscykel, säger han.

Svart signalerar problem

ABB inventerar nu alla delar i sina anläggningar och presenterar resultatet som en livscykelplan. Planen illustreras som ett cirkeldiagram med fyra olika färgfält som symboliserar olika faser. Färgfälten visar hur lätt det är att få tillgång till reservdelar eller support till ABB:s olika system. Varningsklockorna ska börja ringa om en stor andel av systemen hamnar i den svarta kategorin som kallas ”obsolete”. Då är systemet gammalt och det är nästintill omöjligt att få support eller skaffa fram reservdelar om det går sönder.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.