nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Den offentliga kontrollen av livsmedelskedjan, från jord till bord, går framåt. Foto StockAdobe.

Livsmedelskontrollen utvecklas positivt

Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan – från jord till bord – utvecklas i positiv riktning. Det visar den årliga rapporten till EU-kommissionen från de svenska myndigheter som ansvarar för kontrollen i olika delar av livsmedelskedjan.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Målet med den offentliga kontrollen är att livsmedlen ska vara säkra, att konsumenterna inte blir lurade, att djurskyddet är gott och djuren friska, att fodret har god kvalitet, att den veterinärmedicinska behandlingen är säker samt att växter skyddas.

Rapporten visar att flera insatser inletts inom de förbättringsområden som identifierades året innan. Bland annat ska arbetet med att göra det enklare för livsmedelsföretagare att göra rätt fortsätta genom den så kallade ”Förenklingsresan för livsmedelsindustrin”. Den drivs av Jordbruksverket och Livsmedelsverket och har som mål att underlätta för företagarna i deras vardag och därigenom bidra till ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Rapporten har tagits fram av de myndigheter som samverkar om kontrollen i livsmedelskedjan – Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Generalläkaren, länsstyrelserna, kommunerna, Sveriges Kommuner och Landsting, Tullverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Swedac.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.