Löneadministrationen vit fläck på företagens karta

36 procent av Sveriges medelstora och stora företag och organisationer saknar kunskap om sina kostnader för löneadministration. Det visar en undersökning som genomförts i privat och offentlig sektor av marknadsanalysföretaget Aara Sweden på uppdrag av Personec.

– Det är förvånande att ett område som kostar svenska företag och organisationer miljardbelopp varje år är som en blind fläck i deras medvetande, säger Lars Gahnström, VD för Personec Group. Relativt enkla besparingar kan uppnås bara genom att förenkla processer och eliminera onödigt dubbelarbete. På sikt kan också outsourcing vara ett bra sätt att säkerställa både mätbarhet, kvalitet, kompetens och kostnadseffektivitet inom lönehanteringen.

Svenska företag och organisationer betalar enligt undersökningen i genomsnitt 2300 kr per löntagare och år i löneadministrativa kostnader, vilket omfattar kostnader för löneadministrativ personal, kostnader för relaterade IT-system i form av licenser, nätverk, utveckling och underhåll samt hårdvarukostnader.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.