Lönen ökar med examen – men mest för män

JÄMSTÄLLDHET En svensk man som gått ett yrkesgymnasium tjänar i snitt lika bra som en kvinna som gått en treårig högskoleutbildning. Det visar statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Lönen ökar med examen – men mest för män
Yrkesutbildning till ”manliga” jobb kan löna sig lika bra som högskoleutbildning. Foto: Adobe Stock.

Enligt statistiken ökar inkomsten generellt ju högre examen en person har. Men könsskillnaden finns där. Inom alla utbildningsområden tjänar män i genomsnitt mer än kvinnor. Högst inkomst tre år efter avslutad utbildning har de som gått en högskoleutbildning på fem år eller mer. Inkomstskillnaderna mellan könen minskar för de riktigt långa utbildningarna.

Lönen efter tre år jämförs

Utbildningsformerna som följts upp av SCB är gymnasieskolan, yrkeshögskolan och högskolan. De inkomster som redovisas gäller personer som avslutade sin utbildning 2015/2016 och inkomsten tre år senare.

För kvinnor som inte har läst vidare efter gymnasiet har det ingen större betydelse för deras inkomster om de har examen från ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Yrkesprogram lönar sig för män

Män med examen från något yrkesprogram har däremot betydligt högre inkomster än män med examen från högskoleförberedande program, vilket beror på att det finns ett antal relativt välbetalda mansdominerade jobb som yrkesprogrammen leder till. Och det är bland sådana jobb det finns inkomstnivåer som är lika höga som de som kvinnor som högskoleutbildats ofta får.

Många har tre år efter gymnasieskolans högskoleförberedande program inte gått vidare till någon utbildning utan börjat arbeta, och en del kombinerar arbete och studier.

 

Läs mer på SCB

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.