Lönsamt med bra arbetsmiljö

Sedan möbelföretaget Bitc Möbel AB arbetsmiljöcertifierade sig har företagets tillväxt pekat uppåt och effektiviteten ökat med nära 10 procent.
Att det lönar sig att jobba med arbetsmiljön är företagets ekonomichef, Per Lind övertygad om.

Möbler är som namnet låter ana, Träföretaget Bitc Möbel AB:s specialitet. Företaget produktutvecklar och marknadsför bord, stolar, hyllor och sängar över hela Europa och idag har rörelsen cirka 40 anställda.

Sedan ett par år tillbaka är arbetsmiljön en viktig fråga på Bitc Möbel och den 2:a juli 2001 arbetsmiljöcertifierades företaget enligt AFS 2001:1.

Minska ohälsan

Idag arbetar man kontinuerligt med fysisk miljö, ergonomiska förhållanden, psykosociala frågor och med hur olycksfall bättre kan undvikas. Bitc har en företagshälsovård, utvecklingssamtal två gånger varje år och en skyddskommitté med uppgift att sprida arbetsmiljöarbetet i företaget. Det övergripande målet är att skapa en trivsam arbetsplats där risker för ohälsa och olyckor förebyggs.

– Arbetsmiljöcertifieringen har bidragit till att vi genomgående fått förbättrade värden. Vi har ökat effektiviteten med 10 procent och vi har haft en kraftig tillväxt. Sjukskrivningarna är idag på en låg nivå, säger Per Lind, personal- och ekonomichef på Bitc.

Delaktig personal

Ett av målen är att alla de anställda ska vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Varje år bestämmer personalen hur företaget ska gå vidare med arbetet och var man ska lägga resurserna. En gång per år får de anställda anonymt svara på ett 50-tal frågor om den psykiska och fysiska arbetsmiljön och svaren jämförs med tidigare resultat för att se om arbetsmiljön blivit bättre. Resultaten redovisas för alla medarbetare.

– Vårt mål just nu är att skapa rutiner och processer som medför att arbetsmiljöarbetet blir en del av den dagliga verksamheten, säger Per Lind.

Driver friskvårdsprojekt

Exempelvis arbetar man med ett friskvårdsprojektet och de anställda har möjlighet att träna en timme i veckan på arbetstid. Bitc har också infört individuella ergonomirundor för lagerpersonalen. Deras arbete är tungt och därför måste arbetstekniken bli rätt.

Även om många företag och organisationer tycker att de har både bristande tid och resurser tror Per Lind att det är viktigt att inte glömma bort arbetsmiljöarbetet. En certifiering är ett sätt att sätta blåslampa på ämnet.

– Den ekonomiska investeringen tjänar man in snabbt, konstaterar Per Lind.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.