Lönsamt med standarder

Företag tjänar på att använda sig av standarder i sin verksamhet. Det framkommer i en uppsats skriven av två studenter vid Handelshögskolan. Den främsta ekonomiska fördelen med standardisering, oavsett typ av standard, är att den resulterar i besparingar. Uppsatsförfattarna konstaterar också att ju mer överordnad en standard är, desto större nyttoeffekt ger den. Internationella standarder ger därmed de största ekonomiska effekterna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.