Lönsamt med standarder

Företag tjänar på att använda sig av standarder i sin verksamhet. Det framkommer i en uppsats skriven av två studenter vid Handelshögskolan. Den främsta ekonomiska fördelen med standardisering, oavsett typ av standard, är att den resulterar i besparingar. Uppsatsförfattarna konstaterar också att ju mer överordnad en standard är, desto större nyttoeffekt ger den. Internationella standarder ger därmed de största ekonomiska effekterna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.