Lös konflikterna på jobbet

Lite mer civilkurage och mindre snack bakom ryggen skulle stoppa många konflikter redan i dess linda.
– Som chef har du inte i uppgift att lösa andras konflikter, utan att bolla tillbaka och få medarbetarna att prata med varandra, säger Sofia Norberg, konsult i konflikthantering.

Lös konflikterna på jobbet
Marcus Gustafsson

I alla organisationer blossar konflikter upp med jämna mellanrum. Organisationer i en utvecklingsprocess är extra utsatta eftersom förändringsarbete ruckar på trygghet och invanda mönster. Men att ignorera konflikter är ingen lösning. Då kan de ligga och pyra i all oändlighet, skapa missämja och ineffektiva medarbetare som bråkar med varandra istället för att göra sitt arbete.

– Det här är vanligare än man tror, säger Sofia Norberg som är konsult i ledarskap och hjälper organisationer med konflikthantering.

Mänskliga konflikter följer ungefär samma mönster. Det spelar ingen roll om det gäller två personer i högsta ledningen som tävlar om prestige, växeltelefonister som tjafsar och inte täcker upp för varandra, eller en skolklass som inte fungerar.

Går till chefen

Det vanligaste beteendet vid en konflikt är att man går till chefen och klagar på den man är arg på och väntar sig att chefen sedan ska lösa problemet. Men som chef är det här inget man kan acceptera. Chefens uppgift är inte att vara en dammsugare och lösa alla problem på beställning.

Chefens uppgift är istället hjälp till självhjälp, det vill säga att bolla tillbaka konflikten till den som kommer och klagar. Det första som ska hända är att de inblandande pratar igenom situationen. Om det inte fungerar kan chefen boka in ett möte så att man kan prata igenom situationen tillsammans. Grunden är dock att en vuxen person måste kunna stå för sina uppfattningar om det ska bli något konstruktivt av det hela.

– Ända sedan vi var små har vi lärt oss att gå till en vuxen om vi är arga på något. Det beteendet fortsätter sedan i arbetslivet, men jag tycker att det vore fantastiskt bra om vi kunde öka dosen civilkurage lite grann, säger Sofia Norberg.

Se framåt

Det är också väldigt lätt att fastna i en konflikt, att känna sig förorättad och vilja ha upprättelse istället för att se framåt och söka konstruktiva lösningar. Men för att lösa konflikter gäller det att kunna gå vidare, att komma med förslag på hur det kan bli bättre, eller på hur någon kan ändra sitt beteende för att saker och ting ska fungera smidigare. Det är sällan någon poäng att prata med en kollega innan man har ett förslag till öppning.

Bra arbetsklimat

En av utgångspunkterna för att få ett bra arbetsklimat är också att chefen inte själv agerar utifrån rykten utan verkligen har på fötterna i en konfliktsituation.

Att som chef tala om för en medarbetare att ”det finns personer som är missnöjda med ditt beteende” utan att kunna nämna några namn skapar bara otrygghet i organisationen och ger inte förutsättningar för utveckling. En bra utgångspunkt är alltid att kunna prata utifrån sig själv. Att kunna säga ”jag tycker” och stå för det. Andra saker som är viktiga för att skapa ett bra arbetsklimat är att ta i konflikter på en gång. Man bör också vara väldigt försiktig med ironi och elak humor. Det kan missuppfattas.

Sen ska man inte glömma att människor är olika. Det som någon uppfattar som ett trivsamt klimat med mycket diskussioner, kanske någon annan upplever som väldigt jobbigt och konfliktfyllt. Vissa människor tycker också att det är roligt med konflikter, särskilt med andras som de gärna eldar på om de får möjlighet.

– I grunden handlar konflikthantering om att skapa ett klimat där personer talar direkt med varandra istället för om varandra samt att skapa ett klimat där man kommer med konstruktiva förslag istället för klaga, tipsar Sofia Norberg.

Sofia Norbergs tips till chefen:

Stoppa inte huvudet i sanden. Ta i frågor med en gång.

Var inte en dammsugare som samlar upp och ska lösa allt själv utan bolla tillbaka till den som är arg. De som har en konflikt måste själva försöka lösa den innan de blandar in dig.

Se till att ni har ett framtidsorienterat sätt att handskas med konflikter. Det är viktigt att gå igenom det som varit, men sedan måste man tänka framåt för att hitta konstruktiva lösningar.

Ha ett bollplank, det vill säga någon att diskutera med. Det är lätt att låsa sig i ett perspektiv.

Ställ krav på medarbetarna att de ska kunna samarbeta. De behöver inte gilla varandra.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.