Löser problem med lego

Varför inte visualisera ett abstrakt arbete med något så simpelt som legoklossar? Det gör Tim Herrick, global chefsingenjör på General Motors. Han kom på att de färgglada plastbitarna är perfekta för att visualisera data i 3D.

Löser problem med lego
John F. Martin för General Motors

Det kan vara svårt att förstå sig på data eftersom vi vanligtvis ser det tvådimensionellt på en skärm. Tim Herrick på General Motors upplevde att hans rapporter inte riktigt visade vad han ville eftersom processerna är tredimensionella, medan rapporterna bara visar två dimensioner. En diskussion med en kollega ledde fram till en enkel men genial legomodell.

När ett problem uppstår under ett fordonstest, skapas inte bara en rapport på papper, utan händelsen visualiseras även på en legobräda. På det här sättet används lego för att kartlägga problemet. Olika färger representerar olika delar av fordonet. Storleken på legobiten indikerar hur allvarligt problemet är.

Legoleken har förutom att den förenklat problemlösningen även inneburit att arbetet har blivit roligare för arbetsgrupperna. Klossarna gör arbetet flexibelt och kreativt och som Tim Herrick säger: ”Lego ljuger aldrig”.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.