LOV ett hot mot kvaliteten

Arbetsmiljö Arbetslivsforskaren Annette Thörnquist menar att lagen om valfrihetssystem leder till försämrade arbetsvillkor och mer stress i hemtjänsten.

Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes med förhoppningen att då brukare får möjlighet att själva välja utförare skapas en större mångfald på välfärdsmarknaden. Men det finns inbyggda problem i lagen menar Annette Thörnquist, verksam vid Linköpings universitet, som har gjort en studie av hemtjänstpersonalens villkor i Linköping, Uppsala och Örebro.

Till arbetslivstidningen Suntliv.nu säger hon att hela systemet är underfinansierat, vilket leder till en dålig och stressig arbetsmiljö för personalen vilket i förlängningen kan påverka kvaliteten.

Känner sig kontrollerade

Sedan LOV infördes får utförarna endast betalt för den tid då de är hemma hos brukarna. Det har lett till pressade scheman, hård kontroll och övervakning av personalen. Då personalmöten och arbetsmiljöarbete vanligtvis är arbetstid som inte ger någon ersättning nedprioriteras de.

Annette Thörnquists studie av LOV finns publicerad i den vetenskapliga skriften Arbetsliv i omvandling, nummer 2 2013.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.