Lucka 6: Minska dubbelarbetet

Kvalitetskalendern Varje dag fram till jul kan du ta del av vår kvalitetskalender. Det här är vikarierande stabschefen Carin Sundhages bästa kvalitetsråd.

Lucka 6: Minska dubbelarbetet
Foto: Adobe Stock/ Raphaelle Sisask

Alla organisationer är beroende av information för att kunna utföra sina uppdrag. En del information kan vara särskilt viktig, och ibland livsviktig. Därför behöver informationen skyddas så att den alltid finns när vi behöver den, så att vi kan lita på att den är riktig. För att påminnas om vikten av systematiskt inofrmationssäkerhetsarbete har vi sett till att Integritetsskyddsmyndigheten är del av vår kalender.

Foto: IMY

Låt ert dataskyddsarbete och informationssäkerhetsarbete gå hand i hand för högre kvalitet och mer effektivitet eftersom det minskar dubbelarbetet. I många fall uppstår dessutom synergieffekter och resultatet blir bättre än om ni skulle arbetat med frågorna helt separerat.

Carin Sundhage, vikarierande stabschef på Integritetsskyddsmyndigheten

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.