Lund går sin egen väg: ”Ute efter resultat, inte certifikat”

Ledningssystem Enligt Lisiane Küller är det billigare och enklare för Lunds kommun att ha ett eget miljöledningssystem. Dessutom skjuts ansvaret för miljö ut i spröten, hos de som kan verksamheten bäst.

Lund går sin egen väg: ”Ute efter resultat, inte certifikat”
Lund är inte certifierade. I stället har kommunen en kommunal kravlista. Foto: Adobe Stock

Även om vissa förvaltningar och kommunala bolag i Lunds kommun är certifierade enligt Iso 9001 och 14001 så finns det inga planer på att certifiera hela kommunen. I stället har Lund valt att gå sin egen väg. Sedan 2000 har kommunen ett eget miljöledningssystem som kontrolleras utifrån en kommunal kravlista. Ambitionen är att alla 15 av Lunds förvaltningar och bolag ska leva upp till listan.

Lisiane Küller. Foto: Adobe Stock

– Vi gör revision var tredje år med hjälp av en extern revisor. Just nu lever 14 av 15 parter upp till listkraven. Den sista är ett ganska nytt bolag som är på väg att nå dit, säger Lisiane Küller som är del av miljöstrategiska enheten på kommunkontoret i Lund.

Varför inte certifieras?

– Det blir billigare eftersom vi har färre externa granskningar. Som vi har det nu kan vi ställa om kraven och skräddarsy oftare. Kommunens arbete är under ständig utveckling, så kravlistan uppdateras kontinuerligt.

Lunds lista kräver bland annat att organisationen ska göra en enkel omvärldsanalys, ha en miljöpolicy och kommunicera miljöinformation internt. Lisiane Küller berättar att listan blev till genom att plocka godbitarna från både Iso och Emas, alltså EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning.

Det finns några få kommuner som har valt att certifiera hela kommunen. Ser du ingen vits med det?

– De verksamheter som har kundkrav på sig har gått vidare och certifierat sig. Men kommunen som helhet har inte kundkrav på samma vis. Att certifiera en kommun som helhet är lite annorlunda från hur vi valt att arbeta. Vi har både ett övergripande paraply och ett mer detaljerat ansvar i varje förvaltning eller bolag. Alla verksamheter är så olika, och därmed är behoven olika. Jag som sitter centralt kan inte säga vad man ska göra i exempelvis skolor, för de vet förvaltningen bättre. Vi skjuter ut miljöarbetet i spröten för att involvera alla, säger Lisiane Küller. Hon fortsätter:

– Vi är inte ute efter certifikatet, vi är ute efter miljöresultat.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.