Lyft in mindfulness i strategiarbetet

Mötesteknik Chefer och företagsledare som ägnar sig åt meditation och mindfulness har lyfts fram en del under de senaste decennierna. Men mindfulness har en roll också i företags och organisationers strategiarbete, enligt en artikel i Harvard Business Review.

Lyft in mindfulness i strategiarbetet
Shutterstock

Vi lever i en tid av kortsiktiga beslut och mängder av intryck. Då kan det vara dags att ta ett steg tillbaka och själva ta kommandot genom att agera mer medvetet.

Mindfulness, eller mindfulness meditation, handlar om att vara närvarande och leva i nuet, i stället för att hela tiden tänka på det som varit eller på framtiden. För ledare har mindfulness bidragit till att vara fokuserad och autentisk i mötet med medarbetarna – att lyssna uppmärksamt och vägleda på ett öppet sätt, i stället för att falla in i gamla mönster.

Att skapa verkliga valmöjligheter

En viktig del av mindfulness är att skapa verkliga valmöjligheter, att inte reagera automatiskt, inte vara fastlåst i ”Så har vi alltid gjort”.

Det kan liknas vid det den österrikiska psykiatern Viktor Frankl sade 1946, efter att under kriget ha suttit flera år i koncentrationsläger: ”Mellan stimuli och svar finns ett utrymme. I det utrymmet finns vår makt att välja vårt svar. I vårt svar ligger vår utveckling och frihet”.

Inför rutiner med mindfulness

De här ”utrymmena” för att välja väg medvetet behövs också i organisationer. I strategiarbete är det en av grundpelarna att kunna kliva åt sidan och se på planerna ur olika perspektiv och att ifrågasätta gamla sanningar.

Så hur kan företag och organisationer göra?

Här är tre sätt att bygga in mindfulness när ni planerar och arbetar med era strategier.

1. Gör mindfulnessövningar på möten

Det mest självklara är förstås att under möten då och då lägga in stunder för att göra mindfulnessövningar. Det kan handla om att en kort stund låta alla i rummet tänka på andningen, att verkligen lägga märke till hur luften åker in och ut, att lägga märke till det uppehåll som uppstår mellan utandning och inandning och hur andningen känns i näsan, magen och bröstkorgen. Efter det kan ni också lägga en stund för att meditera över vilka störande moment som finns, vad som hindrar er från att vara koncentrerade och närvarande, som ljud, mejl, distraherande tankar och så vidare.

Ett tips är att googla (!) på de övningar som Googles Chade-Meng Tan utvecklat för mindfulness i mötessituationer.

2. Utforska andra scenarier

Att titta på olika scenarier är ett annat sätt att öppna sinnet och komma bort från förutfattade meningar. En teknik från mindfulness är att låta bli att från början stämpla ett scenario eller en företeelse som bra eller dålig, utan att på ett icke-dömande sätt faktiskt utvärdera olika scenarier.

3. Måla upp positiva bilder

Att vara positiv är ett sätt att öppna sinnet för nya och oväntade intryck och hjälper oss att se olika perspektiv. Ställ frågan: ”Om allt går perfekt för vårt företag. Vad gör vi då om tio år?” och låt alla måla upp ett sådant scenario.

Att jobba med den här typen av övningar kan synliggöra vilka idéer och målsättningar som är viktiga för organisationen och vilka som begränsar. Det i sin tur hjälper oss att navigera i en föränderlig värld.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.