Makt, chefskap och arbetsledning

Organisationer där människan står i centrum ställer särskilda krav på chefer och medarbetare. Ingela Thylefors, legitimerad psykolog har utifrån egna och andras erfarenheter och forskning skrivit boken Ledarskap i human service-organisationer, om ledarskap inom så kallade mjuka organisationer, hjälpande organisationer och välfärdsorganisationer. Sjukhus, skolor, polisen och socialbyråer är alla verksamheter beroende av samhället i form av finansiering och ramar. En effektiv verksamhet formas av ledarskap, och boken fokuserar på samspelet mellan ledare och ledda. Både praktiska och teoretiska vinklar på makt, chefskap och arbetsledning presenteras i. Boken är avsedd både som kurslitteratur för högskolan och som handbok för yrkesverksamma och ges ut av Natur&Kultur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.