Målet nödvändigt för att nå resultat

Att sätta mål är kanske den viktigaste delen i ett ledninssystem och i förbättringssystematiken. Utan mål har man inget att arbeta mot. Men hur bör de vara utformade för att de ska nå de resultat man vill ha?

Verksamhetens mål driver företaget framåt. Mål skapar intresse, engagemang och kämparglöd.

Enligt Håkan Dybner, SIS, Swedish Standards Institute, sammanfattar kvalitetsramsan ”Smart” mycket klokheter när det gäller hur verksamhens kvalitetsmål bör formuleras. Smart står för specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta mål. Uppfyller målet alla dessa kriterier är det ett riktigt idealmål.

Några åt gången

Generellt bör verksamhetens mål vara konkreta och återspegla det strategiska arbetet i företaget, menar Håkan Dybner. De bör vara enkla, situationsanpassade och möjliga att nå.

– Dessutom bör man begränsa antalet, effektivast är om medarbetaren hanterar ett visst antal mål i taget, därför är det bättre att koncentrera sig på några få och viktiga mål, stället för att försöka göra allt samtidigt, konstaterar Håkan Dybner och menar att många och petiga mål inte är någon lyckad kombination.

– Samtidigt får målen inte heller vara så stora att man inte själv kan påverka måluppfyllelsen, då finns det en risk att man inte ens försöker.

Avsätt resurser

Sedan måste det självklart finnas resurser i form av kompetens och ekonomi för att kvalitetsmålen ska kunna genomföras. Det är också viktigt att det finns en ordentlig förankring i verksamheten så att medarbetarna är väl införstådda i vad det handlar om. Dessutom är det bra om målen går att mäta, gärna över tid så att man kan se hur företaget förbättrats under en längre period.

Lyssna på andra

Håkan Dybner tycker att man gärna kan titta på hur kollegor inom andra branscher arbetar för att få tips när man ska specificera sina mål. Detta kan ofta ge nya infallsvinklar. Exempelvis har många myndigheter inspirerats av tillverkningsindustrin och industrin skulle säkert kunna hitta många bra angreppssätt hos myndigheterna.

Håkan Dybner är dock noga med att poängtera att det finns många bra mål som inte uppfyller alla riktlinjer i ”smart” men som ändå fungerar bra.

– Ta tipsen med en nypa salt, alla mål kan inte uppfylla alla krav, har ni exempelvis ett bra mål som inte går att mäta men som går ihop med företagets strategier och är allmänt accepterat i organisationen, behåll det.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.